• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

Omvendelse og stilhed
af Alice Norman Andersen

Det var den dag, hvor Peter, Jakob og Johannes havde fisket hele natten uden at fange noget. De stod på stranden og lyttede til Jesus, som talte til en stor folkeskare. Da han havde talt, siger han til Peter: Læg ud på dybet og kast jeres garn ud." Peter undrede sig, det var ikke normalt at fiske om dagen, men han sagde: "På dit ord Herre".

Alle der kender sin Bibel ved, hvad der skete. Så står der: "en rædsel greb Peter og han faldt på sine knæ for Jesus og bad ham om at gå bort, for han oplevede synden i sit liv og kunne ikke bære det.

"Jeg er en syndig mand", sagde han til Jesus. Peters erkendelse og bekendelse er det, Jesus kalder omvendelse, og det skulle helt forandre Peters liv. Han forlod sine både og fiskeriet og fulgte Jesus. "Fra nu af skal du være menneskefisker", sagde Jesus.

Har du læst beretningen? Læs den igen! Luk. 5.

Jeg har selv læst den endda mange gange, men denne gang tror jeg, at jeg læste den på en anden måde! Jeg søgte et svar, idet jeg i den seneste tid oplevede, at der var noget, jeg manglede. Jeg tænkte meget over det, jeg ville gerne kunne hjælpe mennesker til at opleve og kende Jesus. Det er ikke nok at vide, hvem Jesus er, det handler om at opleve ham, at komme til at kende ham, at møde ham, sådan som Peter mødte Jesus.

Jeg har selv oplevet at møde Jesus og det møde gav mig et fundament at bygge mit liv på. Det er en så vidunderlig oplevelse at det mangler ord og jeg ønsker for alle, ven eller fjende, at de må møde Ham. Jeg må fuldt ud tilslutte mig Johannes’ vidnesbyrd: "Den, som har Sønnen, har livet; den, som ikke har Guds Søn, har ikke livet." Johs.1.brev.5:12

Det er derfor, jeg spørger: Hvordan bliver Guds ord til dette overbevisende vidnesbyrd, når jeg taler til mennesker om frelsen alene ved omvendelse til Jesus Kristus, som det skete for Peter.

Jeg læste videre i Luk.5, der vidner om mennesker, der oplevede en berøring af Jesus. Det bevæger noget i mig, hver gang jeg læser det, det styrker og stadfæster min tro, hver gang jeg læser om Jesu undergerninger, for selv har jeg oplevet, at han har grebet ind i mit liv og jeg har set ham gøre det i andres liv. Men hvorfor er det så vanskeligt at formidle troen på Jesus og hans kærlighed og omsorg til mine medmennesker?

Det er en kendsgerning i dag, at mennesker tager alle former for østens fremmede religioner og mystik til sig. De ofrer tid, kræfter og penge for at få del deri. De taler frimodigt om det til alle, der gider eller ikke gider høre. Rigtig mange mennesker, uden skelen til uddannelse, indretter og bygger deres liv og tilværelser på det, som kan sammenfattes i ét ord okkultisme, som er det fuldstændigt modsatte af troen på Jesus Kristus. - Jeg bruger med vilje ikke ordet "kristendom" - for jeg har oplevet og oplever i stigende grad, at rigtig mange gerne får deres okkulte overbevisning til at fungere udmærket sammen med deres kristendom.

Men Guds Ord advarer os! Det taler om en "Antikrist", (anti= imod) som er imod Guds Kristus Jesus, som skal stå frem på verdens arenaen, og han vil ophøje sig selv til Gud. Han vil samle alle religioner under én verdensreligion og mennesker vil tilbede ham. Men giv agt! Kimen dertil er allerede lagt og Jesus har advaret os!

Denne "Antikrist" skal fremstå og gøre undere og tegn og efterligne den ægte Jesus Kristus for om muligt, at vinde selv de omvendte kristne for sig. Johannes skriver i sit 2. brev: "Mange forførere er draget ud i verden, og de bekender ikke, at Jesus er Kristus kommen i kødet. Sådan er forføreren og Antikrist!" - forførelse har altid været, den er virket af Antikrists Ånd. Læs Johs.’ 1.brev 4:3. - En dag vil forføreren fremstå visuelt.

Underligt nok vægrer rigtig mange såkaldte intelligente, veluddannede, rige og fremstående mennesker sig imod at tro på og at tage imod frelsen fra Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, som gav sit liv for os og opstod til liv for enhver, som vil modtage det. Men nyreligiøsitet og det okkulte tager de med lethed til sig.

"Den, som skammer sig ved mig", siger Jesus! Er det ikke det, man gør, når man i skolerne underviser vore børn i kristendom, som er det blot og bare historier, som for eksempel Harry Potter? Hvis man da overhovedet underviser dem i den kristne tro?

Ved du, du som læser, at vore dejlige børn og unge er fuldstændig uvidende om, hvem Jesus virkelig er? For de allerflestes vedkommende ved de end ikke noget om, hvorfor vi fejrer vore helligdage påske, pinse og Kristi himmelfartsdag. Jo i julen går man i kirke, fordi Jesus blev født, men hvem er Jesus, hvorfor blev han født? Man kamuflerer hans fødsel med nisser, nissehistorier og julemænd, elementer som slet ikke hører hjemme i den kristne verden, men som er årsag til, at troen på Jesus fuldstændig forsvinder i overtro og okkult mystik. Desværre taler jeg af erfaring! Det smerter mit hjerte, at nuværende og kommende generationer får revet grundlaget for livet væk under dem. Hvorfor er vi her? Hvad er meningen med livet? Hvor går vi hen, når vi går herfra? Er vort liv alene en kamp for at overleve, om alt går godt så i 70. 80. 90 år ud af evigheden, et liv i stræben efter gods og guld, hvor mange får rigeligt, men de allerfleste ingenting og så er alt forbi? Gud har lagt evigheden ind i vore liv, og vi lyver for os selv og andre, hvis vi benægter det.

Jesus lærte os at dele med dem, som er i nød. Gjorde vi det helt ned på det individuelle plan, ville der ikke være nogen nød. Gud skabte rigeligt til alle og han så, at det var såre, såre godt.

Men hvorfor er det så vanskeligt at formidle evangeliet og Jesu kærlighed til mennesker i dag. Det gælder alle samfundslag, om de er rige eller fattige, unge eller gamle. Der hersker blandt mennesker en slags apati med hensyn til spørgsmålet om, hvorfor er vi her? Ingen spørger mere efter Gud, han, som har skabt hele universet, som har skabt jorden til at leve på! Til dig, som ikke tror på det, det ændrer ikke noget ved den kendsgerning, at sådan er det. Til dig, som tror, til dig, som gerne vil være bedre til at give det "glade budskab" videre, at Jesus lever, at han er den samme i dag, som han var, da han vandrede iblandt os, til dig, som tror, at han kommer igen, vær glad, tab ikke modet! Han kommer!

Da jeg i dag læste videre i Lukas 5, fik jeg et svar på mit indledende spørgsmål. Læs vers 16: "Men han, Jesus, trak sig tilbage til ørkenen og bad!"

Det stod der, midt imellem beretningerne om de undere Jesus udførte!

Jesus måtte have stilhed og samfund med Gud, hans Fader og vor Fader i Himmelen. Han, Guds egen Søn måtte derud i det øde, for at få kraft, styrke og visdom til hjælp for de mennesker han levede iblandt.

Det var svaret til mig!

Kære kristne venner; ikke ved menneskelig kunnen, ikke ved menneskelig styrke, men ved samfund med Gud og ved Hans Ånd! Kun her kan vi få det, som er nødvendigt for at vise sjæle til Kristus Jesus. Du og jeg kan ikke frelse dem, men Jesus Kristus kan. Kun Guds Hellige Ånd kan overbevise mennesker om synd. Er vi ikke selv fyldt af Guds Hellige Ånd, Talsmanden, så er vi ikke duelige. Kun hos ham, kan vi få det, som er nødvendigt for at vinde sjæle for Guds rige. Han vil overbevise verden om hele sandheden. Så lad os gå ind i vort lønkammer og i stilhed tage tid sammen med vor Herre og Mester, Jesus Kristus i Guds nærhed. Kun Han kan udruste os til at være et vidne om Ham, ikke blot med ord, men med hele vores måde at leve på.

Først da Peter blev forvandlet ved Guds Helligånds kraft på pinsedag, "stod han frem og talte til folket, så det stak dem i hjertet og de sagde til Peter og de øvrige apostle: Brødre! hvad skal vi gøre"? Læs Apostlenes gerninger kap.2.

Har vort folk døve øren og hårde hjerter og ønsker vi at gøre en forskel, må vi dag og nat leve i Guds nærhed.

Gud er den samme i dag!  Amen

AN.