• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

Mattæus evangeliet kap 6 vers 12+14+15:

"og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere"

"Thi tilgiver I menneskene deres overtrædelser, vil jeres himmelske Fader også tilgive jer; men tilgiver I ikke menneskene deres overtrædelser, vil jeres Fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser".

Lukas evangeliet kap 6 sidste del af vers 37:

"Tilgiv, så skal i få tilgivelse".

Tilgive betyder ifølge ordbog : ophøre med at føle vrede, had osv.. bær over med. Slippe løs eller slippe af med.

Vi kan sige at vi tilgiver, men vi gemmer mange gange et "arkiv" over, noget der er gjort, eller sagt imod os. Jeg har tilgivet MEN sådan og sådan gjorde vedkommende.. Det er IKKE tilgivelse. Tilgivelse er at smide bevisbyrden ud, og aldrig hive det frem på bordet igen.  At bære nag, kan være roden til bitterhed og sygdom.  Det kan også hindre Gud i at føre os videre i vores liv med Ham.

I Mattæus kap 18 vers 22 siger Jesus til Peter om tilgivelse:

"Jeg siger dig; ikke syv gange, men halvfjerdsindstyve gange syv gange".

Det betyder ikke der skal tælles hvor mange gange vi skal undskylde, når vi gør fejl, men vi skal sige undskyld, hvor der skal undskyldes, for at få det bygget ind i vores karakter, så det bliver naturligt for os at gøre det. Det bliver en del af os.

De næste vers i samme kapitel er meget tankevækkende.

Mattæus kap 22 vers 23 til 35. (sammenskrevet)

Derfor er det med Himmeriget som med en konge, der ville gøre regnskabet op med sine tjenere.

Der var en tjener som skyldte 10.000 talenter (hvilket i dag er en enorm sum penge), som blev ført frem for kongen. Tjeneren skulle betale gælden og fik af vide at han, hans hustru, børn og hele hans ejendom skulle sælges, så gælden kunne betales. Tjeneren kastede sig ned for kongen, bønfaldt kongen og sagde: "Hav tålmodighed med mig, så vil jeg betale dig det alt sammen". Tjenerens herre ynkedes inderligt over ham,.. lod ham gå og eftergav ham gælden.!

Men lige da tjeneren træder ud af døren, er lige blev kvit en kæmpe gæld, skal ikke sælge hverken sig selv, kone, børn eller ejendom, møder han en medtjener som skyldte ham penge. (100 denarer). Han griber ham i struben og siger: "Betal, hvad du skylder!".

Medtjeneren kaster sig ned for ham og bad ham, på nøjagtigt samme måde som han selv havde bedt kongen: " Hav tålmodighed med mig, så vil jeg betale dig". Men det ville han IKKE. Derimod gik han hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han betalte, hvad han skyldte ham.

Der var andre medtjenere som så dette, blev de meget bedrøvet og gik hen og fortalte deres herre alt, hvad der var forgået. Der står ikke at de var hævntørstige, og siger noget som: Der kan du se, hvad du fik ud af at frigive den gæld der.. Nej der står de blev kede af det, meget bedrøvede.. og gik til deres retfærdige herre. Det er her mig der skriver retfærdige herre, fordi vi ved at Gud er retfærdig i alt han siger og gør. J

Da kalder hans herre ham for sig og siger: "Du onde tjener! Al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg havde forbarmet mig over dig!"

Så sker der noget der burde få enhver af os til at ryste..

Vers 34: "Og hans herre blev vred og overgav ham til bøddelknægtene, indtil han fik betalt alt det, han skyldte ham".

Vers 35: "Sådan skal også min himmelske Fader gøre med jer, hvis ikke enhver af jer af hjertet tilgiver sin broder".

Jakobsbrevet kap 2 vers 13 siger:

"Thi dommen er ubarmhjertig mod den, der ikke har øvet barmhjertighed; men barmhjertighed ser frimodigt dommen i møde".

Vi siger at Jesus er Vejen, Sandheden og Livet. Og det er Han. Han blev uretfærdigt dømt, slået, pisket, skægget hevet af, tornekronen blev ikke bare sat på hovedet, han fik bank imens tornekronen sad der… Han gik først i at vise os hvad vi skal gøre ved at sige i lukas evangeliet kap 23 vers 34:

"Fader! Tilgiv dem; thi de ved ikke, hvad de gør"..  

Han vidste hvordan det føltes at blive forkastet, han vidste hvordan det føles at være fristet, han vidste hvordan det var at blive prøvet til fulde. Han kendte smerten. Hvis ikke han har sagt disse ord, så var hans offer ikke fyldestgørende. Tak JESUS at du har sagt: Det er fuldbragt.

Vi kan ikke forstå det, men vi kan tro det. Og vi må gøre/handle på Guds ord som er Sandhed. Forlig dig med din bror, søster, hvem det end er… send et brev, ring op etc, imens det endnu er tid. Det er ikke fordi det er nemt, vi er måske urimeligt blevet skældt ud, forkastet osv.. Jesus har sendt os en hjælper i Talsmanden Helligånden og han er din og min hjælper i alle situationer. Overbevisning af synd, er én af Hans opgaver i hjertet.. og viser han dig/mig at der er mennesker vi har gjort uret imod, så må vi handle på det. Det starter med forligelsen mellem os og Gud. Vi kan intet uden Jesus. Vi kan ALTID komme til Jesus og få tilgivelse, han afviser os aldrig. Har du prøvet at bede Helligånden vise dig om der er nogen som du skal have gjort op med? En opgørelse er IKKE at der kommer en undskyldning lydende: Det er også bare fordi du sagde det og det, så følte jeg det og det, og det gjorde så at jeg gjorde det og det… NIKS en undskyldning lyder: Jeg har gjort dig ondt, og det er jeg ked af. Slut ikke mere.. Det er som at slippe en ballon med helium, er den sluppet så kommer den ikke tilbage længere. Tænk hvis Gud ikke smed vores syndere i glemslens hav? Det har han gjort, så hvorfor skulle vi så ikke gøre det samme?

Det kan være ydmygende.. Jeg har skrevet til nogle, og talt med nogle.. og svaret fra bla. én som jeg fik tilbage var:" Det er den bedste besked jeg har fået længe, du aner ikke hvor glad jeg er for dit brev." Se, det var ikke bare hos jeg der var en forløsning, det skete også hos vedkommende.. J


skrevet af Helle