• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

O, mit folk, i denne morgen har jeg endnu engang sat mit folk stævne på dette sted, jeg ser godt at fjenderne har sat en belejring omkring mit folk og jeg ser godt at fjendens hær står klar til at opsluge mit folk.

Men jeg vil, at du skal vide denne morgen, at jeg er den samme evige Gud og fjendens planer skal ikke lykkes, men mit folk skal lykkes. Min Ånd taler til mit folk denne morgen, jeg har et alvorsord at tale med mit folk, for jeg ser endnu i dit liv, at gudløsheds lænkerne holder dig fast jeg ser endnu, at du er jordbundet af sind og jeg vil at du skal vide at mine engle endnu holder noget tilbage, for jeg har givet mine engle befaling om at give slip i forskelligt tempo.

Endnu, mit folk, holder de noget tilbage, om jeg bad dem give slip i dag, så ville du ikke bestå.

Mit folk, du skal vide, at min Ånd arbejder, min Ånd arbejder hastigt i disse dage for at oprejse mit vidne, ja mine vidner skal stå for mit åsyn denne nat og derfor oprejser jeg mine tjenere til at bryde gudløsheds lænker som aldrig før, mine tjenere og mine arbejdere vil jeg sende ud med en ny styrke og en ny kraft, jeg vil pålægge dem, og de skal lægge hænder på mit folk og bryde gudløsheds lænker, for jeg ser i mit folk, at disse lænker er for stærke.

Du kæmper for at komme fri og komme nærmere mig, men det lykkes ikke, for lænken holder dig fast. I disse dage vil jeg lægge mit ord og min kraft i mine tjenere, alene skal de lægge hånd på mit folk og bryde disse lænker i mit navn. 

Ja, iblandt jer Vil jeg oprejse nye tjenere i disse dage, som skal tage tjenesten op for mit åsyn, og ve dig, du tjener, som jeg kalder i dag, om du nægter mit kald, for hele mit råd skal være i funktion i disse dage, for at mine vidner kan blive oprejst, og ve dig mit folk om du ikke vil gå ind under denne tjeneste i disse dage.

Ve dig mit folk, om du ikke vil, for så vil jeg gå til mit sted og du vil råbe på mig i dine gudløsheds lænker, ja, du vil kalde på mig, men jeg vil ikke svare.

Jeg oprejser i hast i den sidste tjenestes tid, giv dig hen til mig, giv dig hen til min tjeneste, mit Ord og min Ånd skal forvandle dit liv, og der skal komme dage, endnu i denne nat hvor hele mit folk skal være min mund, skal være mine øjne, skal være mine hænder, for der er mennesker, som i denne nat har brug for mig.

Jeg kalder dig, lyt til min Ånd denne morgen, lyt til mit ord denne morgen, jeg kalder for tiderne har skiftet og jeg fokuserer på mine vidner, om du ikke vil være med, så vil jeg skære dig fra, siger DEN som ER og som var og som kommer såre, såre snart! Luk ikke dine ører mit folk!

En opfordring: Lyt til evangeliet som blev talt denne søndag formiddag for at få hele Gud Ord og tale i sammenhæng!