• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

Ja, mit folk på dette sted … jeg har talt et alvorsord med dig denne aften, fordi du tror, alt er vel med dig. Men mit folk jeg ser i dig et hårdt hjerte, og jeg ser i dig, at der er nogle iblandt jer, som ikke vil modtage mit sind og mine tanker. Åh mit folk jeg har talt til jer… flere gange har jeg talt til jer om, at tiderne er skiftet.

Og det som jeg har holdt min hånd over, det vil jeg ikke holde min hånd over mere… åh mit folk om du kunne forstå… om du kunne se min vej ... om du kunne se min plan… i disse dage. At ikke bare øksen den ligger ved roden. Men jeg byder min engel i disse dage at tage øksen op og rydde forhindringerne af vejen … for min plan… og for min vilje skal det ske i disse dage.

Fordi jeg er, og jeg er en hellig Gud, og jeg er en sanddru Gud, og jeg ser iblandt dette folk… nogle som har omgang med mørket, nogle som har skjult synd, og jeg ser urene sind … indbildske tanker og stolthed huser du i dit sind. Og du skal vide, at jeg ikke vil holde min hånd over dig længere. Og du skal vide det mit folk, at du vil se ting midt iblandt jer, i tiderne som kommer, fordi der er ting der ændrer sig, og mine engle vil samle rajgræsset sammen og brænde det op.

Åh mit folk, vær ikke som en dåre, sov ikke vågn dog op og se alvoren i tiden, før det er for sent. For tiden er ved at løbe ud, ja den er såre, såre kort. Vågn op mit folk! Min Ånd kalder på dig, at du må vågne op, siger den som er, og som var og som kommer.