• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

Profeti d. 19. maj 2013

Mit folk, jeg har et alvorsord at tale med dig! Min Ånd søger efter et sønderknust hjerte, en sønderbrudt ånd. Og dér hvor jeg finder det i mit folk, dér vil jeg sende min Ånd på det sted for at vække til live. Dér hvor jeg ser et sønderknust hjerte og en sønderbrudt ånd, dér vil jeg i disse dage vække til live. Og det som jeg vækker til live, det skal være mit, det skal tilhøre mig!

Men jeg ser i mit folk at du beder til mig og søger mig, fordi du ønsker fred og velsignelse på dine veje. Men jeg ser at dit hjerte ikke er optaget med det som ligger på mit hjerte.

I disse dage udvælger jeg det ringeste, de mest ydmyge - den som har en sønderbrudt ånd og et sønderknust hjerte for mit åsyn. Jeg udvælger dem, og ved min Hellige Ånd vil jeg selv sætte dem i stand, for de skal tilhøre mig og stå for mit åsyn.

Bøj dig, mit folk! Bøj dig dybt til min Hellige Ånds tale denne morgen!

Jeg har et opgørets time med mit folk som tror at de ved alt, og at de har indsigt og kender alt, og dog ved de ikke ting som ligger på mit hjerte. Og dog ved de ikke på den måde som jeg vil at de skal vide det.

Bøj dit øre dybt denne morgen, for min Ånd har et alvorsord med mit folk!

Jeg har en opgørets time med præsterne for min menighed. Hvordan har du forvaltet mit ord og mit frelsesbudskab? Hvordan har du forvaltet de nådegaver og tjenester som jeg har lagt ned midt iblandt jer?

Bøj dig, mit folk, mens det endnu er tid til at sønderrive sine klæder og bøje sig dybt for mig!

Jeg giver hen i tomhed i disse dage. Du, mit folk, hvis hjerte er langt fra mig - du bliver givet hen i tomhed, fordi du manglede visdom, og du manglede kundskab om mig, og du ønskede ikke at søge det som lå på mit hjerte.

Bøj dig dybt denne morgen, mit folk, for min røst, for jeg er nidkær! Jeg er nidkær - om jeg dog finder et sønderknust hjerte som jeg kan kalde til live ved min Hellige Ånd!

Siger den som Er og som Var og som Kommer - såre, såre snart kommer jeg, og jeg har min løn med mig til den som har stået fast i kampen!