• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

Budskab torsdag d. 2. januar 2014

Du bryder dødens magt, Jesus Kristus!
Du bryder enhver sygdomsånd, Jesus Kristus!
Jesus Kristus, tak at du opretholder din menighed! Det er ikke ved magt og styrke, men ved din Ånd, Jesus Kristus!
Vi må sønderrive vore klæder og træde ned for dit åsyn i disse dage og erkende at du har ret når du taler! Tak at du holder os i live ved din Ånd! Menigheden her, men også på Kap Verde. Jeg råber til dig, hold os i live ved din Ånd! Sønderbryd dødens magt! Sønderbryd sygdomsånd!

Sønderbryd mørkets magt! Sønderbryd søvnens ånd! I dit navn, Jesus Kristus, og vi kan ikke sige at vi har opretholdt os selv, men du alene har opretholdt os i dit navn. Jesus Kristus, du er Guds søn! 

Jeg har talt til mit folk at mange vil falde i denne nat, og de ord jeg har talt er alvorsord! Mit folk, du må ind på det rigtige sted - du må stå på det rette sted, så jeg kan opretholde dit liv, både dit åndelige og timelige liv!
Jeg taler alvorsord, mit folk! Hvis du har ører, så kan du høre at det ikke er tomme ord, jeg taler. Mange er allerede faldet i denne tid, og endnu flere vil falde i denne nat. Oh, mit folk, hør mig! Hør mig!

Jeg kalder dig ind sammen med mig fordi jeg ved hvor du har din smerte - jeg ved hvor mørket regerer. Jeg ved personligt hvor du har helvedets porte i dit liv, og jeg vil tale til dig, og du vil omvende dig og vandre sammen med mig i en ny herlighed.
Hør mig! Hør mig! Det er ikke tomme ord som min Helligånd taler - det er alvorsord i disse dage!

Jeg ser dig personligt - jeg ser til den enkelte. Jeg ser hvor du har din smerte, og du unddrager dig for at komme til mig med din smerte. Denne smerte er en indgang for mørket. Jeg vil at du i disse dage og fremover skal tage tid sammen med mig, så min Helligånd og min ild kan komme ind og rense dette mørke ud. Det er min vilje at du skal være sammen med mig.

Tag ikke let på mine ord, mit folk! Mange vil miste Troen, Håbet og Kærligheden i denne nat. Legioner af mørke er sendt ud for at tage Troen, Håbet og Kærligheden fra
mit folk. Tag ikke let på disse ord! Det er ikke tomme ord!
Jeg taler alvorsord med mit folk, styrk Troen, Håbet og Kærligheden, søg mig!
Søg mig som aldrig før!