• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

Profeti søndag d. 21. september 2014

Jeg er nidkær denne morgen! Jeg har talt i min nidkærhed denne morgen! Jeg er nidkær overfor mit ord, og mit ord og min Ånd vil fuldbyrde min vilje i disse dage!

Du skal vide at jeg har talt på dette sted. De sidste 6 år har jeg talt på dette sted om at tiderne vil skifte. Jeg har kaldt mit folk på dette sted, og du skal vide det at tiderne har skiftet. Stormen har allerede rejst sig, og vandstrømmene har rejst sig, og de skyller mod dit hus i disse dage. Salig den tjener og den tjenerinde som har bygget sit hus på klippen. Forbandet være den tjener og den tjenerinde som har bygget sit hus på sand.

Jeg tager ikke let på det mere, mit folk! Jeg tager det alvorligt! Jeg ser den gudløse, jeg ser at syndens bæger er ved at flyde over, men jeg ser også mit eget folk deltager i den samme synd. Mit eget folk står på et langt, langt farligere sted end den gudløse. Det er regnskabets time nu!

Stormen har rejst sig, mine engle har givet slip på det sidste som de holdt tilbage. Salig den tjener og den tjenerinde som har kæmpet i udholdenhed for at bygge på klippen, Jesus Kristus!

Hvor var du henne da min Helligånd kaldte til samling, til helliggørelse ind for mig? Hvor var du henne i alle de år da min Helligånd kaldte, for at du sammen med mig, med min Ånd og mit ord skulle bygge på klippen? Hvor var du henne da min Helligånd kaldte dig til bøn og faste for mit åsyn i kamp for dit liv og for din familie, hvor var du henne?

Du skal vide det, mit folk, at regnskabets time er begyndt. Stormen har rejst sig, og den vil ikke lægge sig før jeg har fuldbyrdet mit ord, og jeg er nidkær for mit ord!

Min menighed har haft alle muligheder, alle mine værktøjer til rådighed, men de ville ikke bygge sammen med mig.

Om du vil fatte udholdenhed, om du vil fatte visdom, så kæmp i disse dage. Kæmp for at nå ind til livet sammen med mig i disse dage. Hvis du, selvom stormen har rejst sig, vil kæmpe og endnu i disse dage bygge, så vil jeg stå sammen med dig!

Se jeg kommer, jeg kommer såre, såre snart! Hør mine ord! Det er ikke tomme ord! Hør mig denne morgen!

Siger den som Er og som Var og som Kommer, såre, såre snart kommer jeg!