• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

"Der er kun én Gud i Israel!

Der er kun én konge på Zions bjerg!

Der er kun én frelse i Jesus blod, i Jesus blod,

Jesus kom, Jesus kom i min sjæl!

Jeg taler til jer mine elskede børn denne morgen, for at formane jer ved min Ånd, for at styrke jer ved min Ånd, og for at opmuntre jer ved min Ånd.

Jeg ser at min hånd ligger tungt på dit liv, og min hånd har ligget tungt på dit liv i lang tid, og din sjæl er i smerte. Og jeg ser også hvordan mørket, jeg har tilladt fjenden at røre dit legeme, fordi jeg ønsker at du skal vandre i en større ydmyghed og samhørighed med Mig, men du skal vide at det kun er for en tid, for jeg er den samme! Mit fuldbragte værk er det samme! Jeg er den samme Gud, og min frelse er evig! Men jeg vil at du i disse dage, i denne nat som vi er inde i nu - jeg vil at du skal søge mig som aldrig før!

Min hånd ligger tungt på dit liv, og jeg vil at du skal vide, mine elskede børn, som jeg har samlet på dette sted - jeg vil at du skal vide at intet bliver som før nu - jeg vil at du skal vide det.

Jeg ryster alt i disse dage. Min dom har rejst sig, og intet vil blive som før. Men jeg har et løfte til dig fra mit Ord: Om du vælger i lydighed at stå for mit åsyn, og sige nej, og skære af, dér hvor jeg har sagt til dig at du skal skære af, så vil jeg at du skal vide mit løfte til dig, mine elskede børn, denne morgen: Jeg vil i min trofasthed dække dig og din familie.

Men jeg vil også at du skal vide det i denne nat, lovløshedens søn skal snart åbenbares, og han får en kort, kort tid. Jeg Er den Almægtige Gud, og ingen kan lege med mig! Jeg vil selv gøre et opgør med lovløsheden!

Men jeg vil tale et alvorsord, at du mit folk, og alle som vandrer i frastand af mig, de vil følge ham - de vil blive forført af ham. De vil blive ført bort fra mig i ulydigheden.

Derfor, mine elskede børn, denne morgen, taler jeg alvorsord til jer og formaner jer, bliv tæt hos mig! Vælg hver eneste dag at blive tæt hos mig! Vælg hver eneste dag at åbne dig og fremstille dig for mig! Og jeg vil gøre et indgreb i dit liv, og jeg vil tage fuld kontrol over dit liv!

Siger den som Er, som Var og som Kommer, se jeg kommer såre, såre snart, og jeg kommer i min brud, såre, såre snart! Frygt ikke når lovløsheden rejser sig, for så vil også min brud blive rejst op med en ny styrke, en ny kraft og en ny herlighed! Gå igennem disse dage, gå igennem disse svære dage sammen med mig, for Jeg Er tæt, tæt ved dig!