• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

Hosianna, hosianna, hosianna til Jesus Guds søn!
Hosianna, hosianna, hosianna til Jesus, Guds søn!
Vær velkommen! Herre Jesus Vær velkommen!

Se, Min Ånd, denne morgen, taler til dig som endnu har øre til at høre hvad Min Ånd taler i disse dage. Se, Jeg har trukket Min Ånd ud af forsamlinger fordi Mit navn blev vanæret. Se, Jeg giver forsamlingerne hen til antikrists ånd i disse dage. Min hjord føres bort, og Min Helligånd er bedrøvet. Jeg taler til dig som endnu har øre til at høre hvad Min Helligånd taler i disse dage. Men du skal vide at endnu vil Jeg i Min miskundhed udvælge Mig en nådesudvælgelse til at stå for Mit åsyn som forbedere i denne nat, hvor antikrists ånd vil rejse sig.

Først så kommer rigdommenes bedrag; det er i fuld gang. Sammen med rigdommens bedrag kommer det store frafald. Sammen med det store frafald skal lovløshedens menneske åbenbares, og pludseligt, så kommer krigen. Og krigen den vil blive kort, og Min ild vil falde. Jeg vil dømme nationerne som stod sammen imod Mit folk. Og Min ild skal fortære, på en særlig måde, de nationer som har forfulgt Mit ejendomsfolk, Mit elskede folk.

Jeg ser også dig, du som spræller i blod, du som lider i trængsel. Du som spørger Mig hvorfor du skal være i denne lidelse i denne trængsel. Jeg siger til dig, at du skal vide, at Jeg er tæt, tæt ved dig. Jeg vil at du skal vide at du er i fødselsveer, og at Jeg ønsker at føde noget nyt inde i dig. Og Jeg har Min plan! Jeg fuldfører Min plan! Jeg ønsker at du skal lære Mine veje at kende.

Bøj dig! Bøj dig! Og vælg at leve i erkendelse, i ydmygelse ind for Mit åsyn i disse dage. Og Jeg skal fortælle dig hemmeligheder, og du skal lære Mine veje at kende. Og Jeg Er din befrier! Jeg Er din frelser og forløser! Se hen til Mig! Gå ikke bort fra Mig!

Åh, Mit folk, Min hjord føres bort i disse dage. Og Jeg giver hen til antikrists ånd i disse dage. Men du, som endnu har øre til at høre hvad Helligånden taler, vær stille, og vær forbeder, og stå sammen med Mig! Og frygt ikke! For Jeg har lagt Min Ånd ind i dig, frygt ikke! Frygt ikke for mennesker omkring dig! Stå fast dér hvor Jeg har sagt at du skal stå fast!

Siger den som Var, som Er og som Kommer! Såre, såre, såre snart, så kommer Jeg på skyen. Velkommen, Vær velkommen, Han som kommer på skyen!
Ringeagt ikke Min tale, denne morgen, for det er dybe hemmeligheder som Jeg deler med Mit folk, denne morgen, fordi Jeg ønsker at du skal gå ud af verden. Og de sidste områder i dit liv skal du tage et opgør med i disse dage.

De sidste lænker du har til verden skal brydes i disse dage. For at du kan komme tæt ind i samfundet med Mig og står fast midt i trængslen, midt i krigen, midt i natten, midt i mørket skal du stå fast og sejre, for Min sejr er din sejr!
Dæk dig under Mit blod hver eneste dag, Min elskede! Lad Mit blod gå ind over dit liv! Lad Min Helligånd gå ind over dit liv! Bryd disse lænker til verden, i Jesu navn!