• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

I gammel-testamentlig tid hadde man syv forskjellige høytider. De tre viktigste var: påske, pinse og løvhyttefest. I åndelig forstand har de med Guds frelsesplan å gjøre, og kulminerer med løvhyttefesten - den nye himmel og den nye jord under Jesu Kristi herredømme.

I ny-testamentlig tid er alle festene oppfyldt i Jesus Kristus. Det eneste vi pålegges å overholde er nattverdsmåltidet, hvor vi minnes Hans død på korset, Hans oppstandelse, samtidig som vi ser frem til Hans gjenkomst.

En annen sak er at det er godt med fester én gang iblandt! Så hvorfor ikke holde alternativ jul!

Jødene feirer hvert år i desember måned chanukkah - en lysfest eller gjeninnvielsesfest av tempelet, som varer i åtte dager. Den bliver nevnt i Joh. 10:22, og er til minne om det jødiske presteskaps (makabeernes/hasmoneernes) seier i 165 f.Kr. over den greske besettelse av Judea. Den syriske konge Antiokus Epifanes hadde forsøkt med vold å utrydde Israels religion ved bl.a. å oppføre et hedensk alter i Jerusalems tempel.

Tradisjonen forteller om et mirakel som skjedde i den forbindelse Man fandt en liten krukke med olje som ble benyttet for tempel-lysestaken. Denne skulle normalt bare rekke én dag. I stedet rakk oljen til åtte dager, inntil mer olje ble funnet.

Jødene anvender under denne fest en 8-armet lysestake, hvor man har en niende lyseholder litt atskilt fra de andre, og hvorfra de åtte tennes ett for ett i løpet av de åtte dager festen varer. På den åttende dag er således alle lys tendt. Etter at lysene er tendt, synger man noen lovprisningssalmer, spiser og hygger seg med hverandre. Dessuten benyttes det en snurretopp - dreidelen - som særlig bliver benyttet av barna. Dette spill har å gjøre med det store mirakel som skjedde med oljen.

Har vi ikke en 8-armet lysestake, kan vi jo bruke åtte the-lys e.l., og ellers dekorere hjemmene på en passende måte, lese noen av Davids lovprisningssalmer, spise god mat og ha det hyggelig sammen.

På denne måte har vi et alternativ til den hedenske julefeiringen, og er mer på bibelsk grunn. Samtidig identifiserer vi oss med våre jødiske venner rundt om i verden. La oss ikke glemme at Jesus Selv var jøde, og at vi som kristne derfor har våre trosrøtter i jødedommen.

"GLÆDELIG CHANUKKAH!"

Kari