• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

HVORDAN bliver jeg en kristen?
De følgende skriftsteder viser både Guds andel ­ og din. Læs hvert vers og tag imod det som Guds tale til dig.

GUDS KÆRLIGHED ER ÅBENBARET
»Thi således elskede Gud verden, at Han gav sin Søn den enbårne, for at enhver, som tror på Ham, ikke skalfortabes, men have evigt liv»
Jobs. 3:16. Gud elsker dig og alle andre mennesker. Han ønsker at velsigne dit liv, så det bliver meningsfyldt og lykkeligt. Og du tilbydes
ikke blot et sådant liv her og nu, men et liv som er evigt - Hans eget liv.

DU ER EN SYNDER
»Alle har jo syndet og mangler herligheden fra Gud.» Rom. 3:23.
At sige: vi er kun mennesker - ingen er fuldkomne» er bibelsk sandt. Når vi accepterer denne sandhed, forstår vi, at vort forhold til Gud er
ødelagt, for Han er hellig.

Synd medfører straf »Thi syndens løn er døden, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre» Rom. 6:23.
At fortsætte i synd vil føre til åndelig død, som er evig adskillelse fra Gud. Den eneste udvej er, at du personligt modtager Guds gave,
som består i syndernes forladelse og evigt liv.

bedeklud

KRISTUS BAR STRAFFEN
»Men Gud viser sin kærlighed mod os ved, at Kristus døde for os, medens vi endnu var syndere» Rom. 5:8.
Måske tænker du, at du må forbedre dig og gøre gode gerninger, før Gud kan elske dig. Dette er ikke tilfældet.
Gud elsker dig, endog medens du lever i din synd. Han sendte Kristus og lod Ham dø i dit sted, for at du skulle blive forligt med Gud.

FRELSEN ER EN GAVE
"Thi af nåden er I frelst ved tro; det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven; det skyldes ikke gerninger, så nogen kan rose sig.» Ef. 2:8-9.
Nåde betyder ufortjent yndest. I sin barmhjertighed tilbyder Gud dig som en gave, hvad du aldrig selv kunne opnå. Du kan ikke arbejde
dig til denne gave, det eneste, du behøver at gøre, er at modtage den. Tro af hele dit hjerte, at Jesus Kristus døde for dig for at frigøre
dig fra din synd.

VI MÅ MODTAGE HAM
»Men alle dem, som tog imod Ham, gav Han magt til at blive Guds børn, dem, som tror på Hans navn. Johs. 1 :12.
Når du i dit hjerte modtager Kristus, bliver du et Guds barn. Gennem bøn. kan du i dette øjeblik tale med Gud og overgive dit liv til Ham.
Fortæl Ham, at du er en synder, der behøver tilgivelse, og at du tror, Jesus døde i dit sted og betalte din skyld. Fortæl Ham også, at du
ønsker at vende dig fra din synd og at modtage Jesus som din personlige Frelser, og - ved Guds nåde ­ følge og lyde Ham som dit livs Herre.
Ved at tage et afgjort skridt kommer du ind i et personligt samfund med Gud gennem Jesus Kristus.
 

LØFTER FRA HERRENS ORD
Bibelen siger: »Thi enhver, der påkalder Herrens navn, skal frelses.» Rom. 10:13.
Helligånden vil nu overbevise dig om, at: din synd er tilgivet (Kol 1:14) - du er blevet et Guds barn (Johs. 1:12) - du er arving, Kristi medarving
(Rom. 8:16-17) - du har evigt liv (Johs. 3:16).

DU HAR EVIGT LIV
»Den, som har Sønnen, har livet; den, som ikke har Guds Søn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til jer, for at I skal vide, at I har evigt liv, I,
som tror på Guds Søns navn.1I 1. Johs. 5:12-13.  

Evigt liv er dit i det øjeblik, du i tro har modtaget Jesus. Stol ikke på dine følelser, for de vil svinge, men tag Gud på Hans ord og tro Hans løfter.
Lær ovenstående vers udenad og vend tilbage til det, hver gang du kommer i tvivl. Du skulle da med fuld overbevisning kunne sige: »Jeg har
modtaget Kristus. På Guds ords autoritet har jeg evigt liv.»

Må Gud fylde dig med glæde og fred i troen (Rom. 15:13).