• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

GUD VIL SKAFFE SIG ET RENT FOLK
… der siger Nej til ugudelighed!

(Den himmelske administration Nr.2)

De dage er kommet, hvor Bibelens ord begynder at antage skarpere udtryksformer end hidtil har været tilfældet. ’Hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv’, hedder det (Matt.16:26) - og de fleste har indtil nu forstået det således, at det er jagten på rigdom og magt, som denne advarsel sigter til. Imidlertid er verdensånden mere snigende; den antager så uskyldige former, at de troende atter og i voksende grad spekulerer på, HVOR MEGET af verden, de kan tage med sig i Guds Rige. Men hvad gavner det, om de vinder retten (fra menighedens lederes side) til at tage den halve verden med ind under kirkens tag, men dermed må bøde med deres sjæl? Hvad hjælper det vort lands unge kristne, om de får tilladelse til i tanke og livsstil at efterligne verdenssamfundet omkring os men dermed kommer til at bøde for denne forblindede forseelse ved, at Guds Ånd bedrøvet forlader dem, og de må betale med deres sjæl?

I sammenhæng med denne advarsel og med hensyn til jagten på det verdslige og det kødelige erklærer Jesus: "Hvis nogen vil følge efter Mig skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge Mig" (Matt.16:24). Det vil sige, at fornægtelse hører med til kampen mod verdensånden. Fornægtelsen går så langt, at den ikke kun udelukker de fristelser og forførelser, som djævelen og verden byder på - men den modsætter sig den indre trang, som ligger i ’kødet’. Den nægter at være medløber til alt det, der skjuler sig i menneskets gamle natur. Den siger nej til synd!

"For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og retskaffent i denne verden, mens vi venter på, at vort salige håb skal opfyldes, og vor store Gud og frelser Jesus Kristus, komme til syne i herlighed. Han gav Sig selv hen for at løskøbe os fra al slags lovløshed OG SKAFFE SIG ET RENT FOLK SOM SIN EJENDOM, ivrigt efter at gøre gode gerninger. Tal sådan og forman og tilrettevis, og gør det med eftertryk. Lad ingen ringeagte dig!" (Titus 2:11-15)

Gud vil skaffe sig et rent folk