• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

Sladder er meget skadeligt. Det skal bekæmpes både hos os selv og andre.

Af Knud Dalsgaard Hansen

Der er mange situationer, som kan give skader. Bilen kan få en skade. Økonomien kan skades og man kan få en arbejdsskade. Men der er skader, som er meget værre, nemlig de indre menneskelige skader.

Sladder og bagtalelse forårsager alvorlige skader mellem os og inde i os. Vi er måske ikke bevidste om det, fordi problemet med sladder og bagtalelse står lidt uklart for os.
Bagtalelse og sladder

At bagtale vil sige at beskylde andre for noget eller tale nedsættende om dem.

Bibelen nævner sladder på linje med bagtalelse. Som et klart og tydeligt bud lyder det i 3 Mos 19,16: »Du må ikke løbe med sladder om dine landsmænd.«

Paulus skriver om sladder: »... desuden lærer de lediggang ved at gå omkring i husene, og ikke bare det, men også at være snakkesalige (sladdervorne), blande sig i ting, som ikke kommer dem ved, og sige ting, som ikke passer sig« (1 Tim 5,13).

Her peges på flere vigtige træk ved sladdermiljøet. Det vokser og udbredes, hvor folk har for lidt at lave. Det gror når folk bliver alt for nysgerrige. Og når vi ikke kender grænsen for, hvad det passer sig at tale om.

Bibelen gør det klart, at sladder og bagtalelse er ødelæggende: »... bagtaleren skiller venner« (Ordsp 16,28), og er et af kendetegnene på de ugudelige: »Med munden ødelægger den gudløse sin næste« (Ordsp 11,9).

Tal godt om hinanden

Hvorfor vi bagtaler

Jeg tror flere ting spilder ind, når vi bagtaler hinanden:

Usikkerhed.
Det naturlige skulle være, at vi taler rent ud til hinanden. Bagtalelse er at tale om en anden person til en tredje person uden at tale rent ud til den, vi omtaler. Måske skyldes det usikkerhed. Er du bange for at tale med mennesker om ubehagelige ting? Måske burde du give en medkristen en lille formaning eller noget at tænke på, men du tør ikke, og så bliver det til bagtalelse i stedet for. Her er noget at over-vinde: Din usikkerhed og menneskefrygt.

Mindreværdsfølelse.
Du bliver ikke større af at trække en anden ned. Slider du med et lavt selvbillede, så arbejd med det i samtale med en god ven eller sjælesørger. At hvile i sig selv er et godt og vigtigt fundament som modvægt til sladderen, og derfor kan dit arbejde på den front måske hjælpe dig ud af den mindreværdsfølelse, som driver ind i sladdersyge.

Dårlig samvittighed.
Har du dårlig samvittighed, fordi du har gjort noget forkert mod Gud eller mennesker? Bibelen siger klart, at vejen til frihed går gennem bekendelse og opgør, ikke ved at skjule, tie, hviske og bagtale.

Hævn. Én har gjort noget ondt imod dig. Så gengælder du det ved giftig snak. Men gør sådanne hævntanker ikke bare ondt værre? Er det ikke som tæt røg i et lille lokale, det efterhånden bliver umuligt at trække vejret i? Ser du, hvordan du udbreder det giftige klima?

Misundelse.
Misundelsen er frygtelig. Du under ikke din næste, at være den han er, at have det han har, at gøre det han gør, at have de muligheder han har. Gud kalder os til at vende om fra den synd, så den ikke leder til bagtalelse.

Den der hører på

Luften er fyldt af ord, vi siger til hinanden, om hinanden og bag hinandens ryg. I sig selv er ordene vel ikke noget særligt, men ordene kan rumme noget dybere, som vi mærker, og det påvirker os helt ind i vort inderste - både positivt og negativt.

Når vi siger eller hører noget, som siges om medmennesker, er der tre forhold, som er vigtige: - Er det sandt?

- Er det sagt i kærlighed? - Er det opbyggende?

Et lille ord eller en historie, som du har hørt om en anden, kan som en lille flamme udvikle sig og skabe store ødelæggelser.

Djævelen elsker at tage noget sandt og udvikle det til løgn, som ødelægger gode relationer og dækker dem til med kulde, fjendskab, had og død.

Vær opmærksom på ordene: »Folk siger ...« eller »Jeg har hørt ...« De kan så let føre en løgn med sig. En løgn, der ligesom en snebold ruller sig større og større, så længe vi beskæftiger os med den.

Der sidder en ondskab i os, som elsker at høre onde ting om vort medmenneske, som gerne fortæller »gode historier« om andre og som gerne lytter til dem. En sådan historie bliver let mere løgnagtig, hver gang den fortælles.

Vær med til på en venlig og bestemt måde at sige fra og afvise sladder!

Den bagtalte
Aksel Sandemose skrev i den berømte jantelov: »Du skal ikke tro, at du er noget«. Dette er det modsatte af, hvad Bibelen lærer. Her er hver enkelt netop noget ganske særligt og derfor skal vi opmuntre og ære hinanden, sige gode ting til hinanden.

Sladder og bagtalelse går ud over andres ære, gode navn og rygte og derfor er det vores pligt at tage ansvar og aktivt kæmpe imod sladder og bagtalelse.

Jesus siger: »Hvis din broder forsynder sig imod dig, så gå hen til ham og drag ham til ansvar på tomandshånd. Hører han dig, så har du vundet din broder. Hører han dig ikke, så tag én eller to med dig, for på to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres. Hører han heller ikke dem, så sig det til menigheden, og vil han ikke engang høre efter menigheden, skal han i dine øjne være som en hedning og en tolder« (Matt 18,15-17).

Det gælder om at tale til den, der har bagtalt dig, på en kærlig måde. Gør du det på tomandshånd, så hænger du ham ikke ud over for andre.

At forhindre og forebygge

At være sandheden tro i kærlighed er idealet for en kristen. Dette at lade sandhed og kærlighed balancere og omslutte hinanden, er en god vaccine mod bagtalermiljøet.

Det er ikke bare at sige sandheden, for en sandhed, der siges uden kærlighed, kan skabe indelukkethed. Modsat handler det ikke bare om kærlighed, for da kan sandheden meget let blive undertrykt. Kærligheden kan ikke undgå at være ubehagelig af og til. Men den, som siger sandheden, bliver accepteret, når tilhøreren fornemmer, at han vil noget godt.

Sandheden tro i kærlighed. Det betyder, at jeg møder folk med sandheden - og accepterer dem med varme, omsorg og kærlighed. Når alt dette forenes, forebygger vi sladder.;