• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

Den dag .. Gud dømmer

Og jeg så en stor, hvid trone og Ham, som sad på den; for Hansåsyn flyedejorden og himmelen, og der fandtes ikke nogen plads for dem. Og jeg så de døde, store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet; og endnu en bog blev åbnet: livets bog; og de' døde blev dømt ud fra det, der stod skrevet i bøgerne, efter deres gerninger. Og havet gav de døde tilbage, som var i det, og døden og Dødsriget gav de døde tilbage, som var i dem; og de blev dømt, hver efter sine gerninger. Og døden og Dødsriget blev kastet i ildsøen. Dette er den anden død: ildsøen. Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han kastet i ildsøen.« Johs. Åb. 20:11-15.

Blæs i trompeten

Dommeren sidder på den store, hvide trone. Engle og ærkeengle er til stede. Hele Himmelen er forsamlet. Utallige millioner beskuer i åndeløs undren den frygtelige scene. Med ærefrygt står de og venter. Tiden for det afsluttende drama er inde. Intet andet betyder noget nu, alle uvæsentlige ting er glemt. Det er Gud den Almægtiges dommedag!

Den frygtindgydende stilhed bliver afbrudt ved de dødes ankomst, syndere fra hver nation og race, syndere af alle kategorier: mordere, troldmænd, løgnere, tyve, afgudsdyrkere, horkarie, drukkenbolte, spottere, ågerkarle, gudsbespottere, vantro, ateister og forbrydere sammen med dem, der ringeagtede og glemte Gud.

De kommer fra verdens store slagmarker, hvor deres støv har ligget i århundreder, de kommer fra de store haves dyb, hvor deres skibe forliste for længe siden, og fra utallige gravsteder - hvilken forsamling. De bliver ved med at komme, millioner efter millioner, mænd og kvinder, som engang beboede jorden; de er blevet indkaldt til at give møde for Gud, Ham de overså og foragtede, for at aflægge regnskab. De ser sig omkring for at finde en vej til at undslippe. De kalder på bjergene, for at de skal falde over dem og skjule dem for Ham, som sidder på den hvide trone. Men der er ingen udvej, ingen hjælp det er dommens dag.

Bøgerne bliver åbnet, bøgerne med optegnelserne over deres jordiske liv. Hver eneste synd er optegnet der. Hver overtrædelse, hver forsømmelse og hver spildt mulighed er indskrevet i bøgerne. Handlinger, som for længst er glemt og som har været skjult for andre mennesker, bliver nu åbenbaret. Hele verden er vidne til denne frygtelige afsløring.

De står forfærdede, rædselsslagne, stumme. Til sidst bliver livets bog taget frem. Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han kastet i ildsøen « v. I 5.

Det er ikke længere et spørgsmål om syndens størrelse eller karakter, de er alle skyldige. Der er kun et spørgsmål - kun en tanke, der optager dem: er mit navn skrevet der? Hvis ikke, er deres sidste håb bristet.

Hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han kastet i ildsøen,« er den frygtelige beskrivelse af Gud den Almægtiges dommedag, ikke beskrevet ud fra et menneskes fantasi, men ud fra Guds eget ord.

Min ven! dette kan blive din skæbne. Er du stadig ufrelst og uberørt af situationen, så lad dig advare i dag, inden det for altid er for sent.

Ved du ikke, at du engang skal dømmes? Guds ord siger det meget tydeligt i Romerbrevet 14: 12: »Altså skal hver af os aflægge regnskab for sig selv over for Gud.« Der er ingen, der kan møde i dit sted, ej heller kan du blive dømt for de andres synder, men du må svare for dig selv. Og du kan ikke undslippe, med mindre du har taget imod Jesus Kristus i tro og er blevet frelst.

Intet er så sikkert som dommen, denne skæbnesvangre dag, der for længe siden er forudbestemt af Gud den Almægtige. Bibelen skildrer ganske tydeligt den endelige dom over menneskene, og hver dag bringer os nærmere den store, hvide trone, nærmere den dag, da bøgerne åbnes og menneskets karakter afsløres.

Vished

Der er ingen tvivl om rigtigheden af denne påstand. Den gentages tydeligt igen og igen. Læs for eksempel Ap. G. 17:30-31

Vel har Gud båret over med uvidenhedens tider, men nu sender Han mennesker det budskab, at de alle og alle vegne skal omvende sig. Thi Han har fastsat en dag, da Han vil dømme jorderig med retfærdighed « Og i Hebr. 9:27 er den lige så klar og vægtig: »Også vist som det er menneskenes lod en gang at dø¸ og derefter dømmes.

Derfor, kære ven, tag ikke fejl af dette. Dommen er sikker, dommen kommer, og kun de, der i tro har taget imod Jesus Kristus, vil undslippe denne dag. Her kan mennesker nægte at give møde i retten, men den dag sørger Gud selv for, at de indkaldte kommer. Min ufrelste ven, du vil blive dømt, hvis du ikke om vender dig.

Formål

Formålet med dommen er ikke at påvise, men at åbenbare et menneskes karakter, ikke at finde frem til, om vedkommende er skyldig eller ej, for det ved Gud allerede. Menneskets karakter er fastslået, men den bliver åbenbar, den klassificerer ham og anviser ham den skæbne, han selv har beredt sig. Guds ord siger, at »den, som tror på Ham (Jesus) dømmes ikke; den, som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne Søns navn« Johs. 3:18.

Den, der ikke tror, er at sammenligne med en forbryder, der er blevet ·dømt til døden og nu sidder i dødscellen og venter på, at dommen skal fuldbyrdes.

Kendetegn

Først og fremmest vil det blive en fuldstændig dom. Intet er skjult for Ham, vi har med at gøre. Vor Herre Jesus siger, at menneskene skal gøre regnskab på dommens dag for hvert unyttigt ord, de taler« (Matt. 12:36 ).

Thi hver en gerning bringer Gud for retten, når Han dømmer alt, hvad der er skjult, være sig godt eller ondt« Præd. 12:14.

Hjertets hemmeligste tanker vil da blive åbenbaret - kan du bære det? Er der ikke noget, som du ikke ønsker, at selv din bedste ven skal kende? På dommens dag vil det ikke alene blive din ven, men hele verden, der vil høre og kende dit hjertes inderste tanker.

Dernæst vil det blive en retfærdig dom. Mange mennesker forstår ikke det, Bibelen lærer om evig straf og fortabelse, de kan ikke forene det med Guds kærlighed. Men jeg foretrækker at gå til Guds inspirerede ord, som erklærer, at »Han (Gud) har fastsat en dag, da Han vil dømmejorderig med retfærdighed. .. « Ap. G. 17:31.

Guds dom bliver en retfærdig dom, en redelig kendelse, forskellig fra mange af de jordiske domstoles afgørelser. »Skulle den, der dømmer hele jorden, ikke selv øve ret? « I. Mos. I 8:25.

Jeg vil stole på Gud, både på Hans kærlighed og Hans retfærdighed, for jeg ved, at Han vil afsige en retfærdig dom.

Lad os takke Gud, at der ikke vil blive gjort forskel, at der ikke vil være nogen favoritter og ej heller blive taget parti for eller imod.

Guds dom er upartisk.

Jordisk position, klasseforskel, social standard, rigdom, berømmelse, ære, uddannelse og verdens anseelse vil ikke gavne der, alle er lige for Gud. » ... der er ingen forskel« Rom. 3:22. Læs også Ap. G. I0:34-35

Endelig vil det være en afgørende dom I denne verden er det muligt at appellere til en højere domstol, men det kan man ikke der. Dommen for Guds trone er endelig, den kan ikke appelleres, og den gælder evigt. Dommen kan ikke forandres eller tilbagekaldes - der er ikke flere chancer, ingen andre muligheder. Det er det, der er så forfærdeligt. Måtte vi dog have åbne øjne og tage imod advarslen, før det for altid er for sent

Grundlaget

Grundlaget for dommen er menneskets forhold til Jes s Kristus. »Den, som tror på Ham, dømmes ikke; den, som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne Søns navn« Johs. 3: I 8.

Den, som har Sønnen, har livet; den, som ikke har Guds Søn, har ikke livet.« I . Johs. 5: 12.

Derfor - kun et spørgsmål: »Hvad har du gjort med Jesus Kristus?«

Du svarer måske, at du er en trofast kirkegænger og lever et respektabelt liv. Det er ikke det, der er sagen. Har du angret din synd og modtaget Jesus Kristus som din Frelser? Det er spørgsmålet.

... den, som er vantro, skal blive for dømt. « Mark. 16: 16.

Dommeren

Dommeren vil ikke være nogen anden end Jesus Kristus, barnet fra stalden i Betlehem, drengen fra Galilæa, smerternes mand, der engang vandrede på jorden og levede som et menneske.

Faderen dømmer jo heller ikke nogen, men al dom har Han overladt Sønnen « Johs. 5:22.

Og Han (Jesus) har pålagt os at prædike for folket og vidne, at Han er den, som af Gud er bestemt til dommer over levende og døde. « Ap. G. I 0:42.

Thi Han (Gud) har fastsat en dag, da Han vil dømme jorderig med retfærdighed ved en mand, som Han har bestemt dertil, og det har Han gjort troværdigt for alle ved at lade Ham opstå fra de døde.« Ap. G. 17:31.

En forbryder var engang ved at blive kørt ned af en bil, men en mand sprang ud og frelste ham.

Nogen tid efter var denne forbryder i retten for at blive dømt for en stor forbrydelse. Dommeren var den mand, der havde reddet ham fra at blive kørt ned af bilen. Forbryderen appellerede til ham om at hjælpe sig endnu en gang, men dommeren sagde: »Den dag var jeg din frelser, i dag er jeg din dommer,« og forbryderen fik sin dom.

Hvad har du gjort med Jesus Kristus? Har du modtaget Ham som din Frelser? Hvis ikke, skal Han være din dommer! Tænk alvorligt over det.

Jesus Kristus, som ønskede at være din Frelser, er nu din dommer. Hvilken tragedie! En dag - Gud give, det må være i dag - vil du erkende, at Han er herrernes Herre og kongernes Konge. For hvert knæ skal bøje sig og hver tunge bekende, at Jesus Kristus er Herre (Fil. 2: I 0-1 I).

Valget er dit

Vil du lære Ham at kende nu eller siden. Nu af egen fri vilje eller siden af tvang? Vil du have Ham som Frelser nu eller som dommer siden? Det bliver enten det ene eller det andet. Hvad vælger du?

Åh, om du ville vælge nu. Om jeg bare kunne gøre forståeligt for dig, at det er her og nu, du skal vælge - da er det for sent. se, NU er det frelsens dag! « 2. Kor.6:2

NU er der håb - DA er alt håb ude. Modtag frelsen nu!

 

Bøn om vækkelse, - 1. Johs. 5: 11-13
Bøn for syge, - Johs. 9:39-41
Bøn for ældre og ensomme, - Ap. G. 17:30-31
Bed for børn og unge, - 1. Pet:12-19
Bed for det skrevne ord, - 1. Johs. 2: I 5-29

Bøn om, at Gud vil oprejse forkyndere, der taler som Guds ord. - Rom. 2: 1-11, 2. Tess. 2: 11-17 og Rom. 3: I 9-27