• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

af J. Fjord Christensen

Da lød Hans ord: Det er fuldbragt! og bedre ord blev aldrig sagt, nu står mig åben Himlens port, for mig har Kristus fyldest gjort.

Blæs i trompeten

Sådan synger Kingo, og han har ret - bedre ord blev aldrig sagt. De ord rummer en sådan fylde af frelse, at vi behøver en evighed for at trænge til bunds i dem. Atter og atter fører Helligånden os tilbage til disse ord, og i dag vil vi atter stille os ved korset, hvor Jesus hænger som vor stedfortræder, ensom, forladt, i mørke og pine, bærende hele verdens synd, ja, gjort til synd for os, og vi vil bede om, at vi må blive så stille, at vi kan høre dette ord deroppe fra mørket, høre det med hjertet, høre det sådan, at det fylder vore hjerter med ny trøst og glæde og frimodighed og får os til mere helhjertet end før at indvi os til Ham, der talte disse ord.

Det er fuldbragt! Hvilket? Vi lader det usvigelige ord svare på vort spørgsmål: »Han er soning for vore synder, ja, ikke alene for vore, men også for hele verdens.« I. Johs. 2:2. Hele verdens synd er sonet - det er fuldbragt! Vor synd er sonet - det er fuldbragt! Min synd er sonet - det er fuldbragt! Halleluja. Åh, hvor godt for en gældbunden mand at få det bud: gælden er betalt! Åh, hvilken dag, da jeg turde tro det - min frygtelige gæld, der dømte mig til evigt gældsfængsel i Helvede, er betalt til sidste hvid - jeg er en gældfri mand, der intet mere skylder Gud! Hvilket budskab! Har du oplevet det? Hvis ikke, lyt da til budskabet: Al din synd er sonet! Det er en kendsgerning, hvad enten du tror det eller ej; men den stund, du tror det, har du fred med Gud! Den fred er inden for din rækkevidde just nu, og du kan ved i tro at lytte til den korsfæstedes ord og tage imod dem, opleve freden med Gud i dit hjerte.

Det er fuldbragt! Hvad mere? Har Ordet mere at sige om det fuldbragte værk? Ja, Ordet taler ikke blot om en fuldstændig soning for al synd, men også om en fuldstændig renselse fra al synd. »Og Han tog sæde ved Majestætens højre hånd i det høje, efter at Han havde fuldbragt renselse for vore synder.« Hebr. 1:3b. Tænk vor synd er ikke blot sonet, den er også renset ud af vort hjerte. Vort hjerte er helt rent i kraft af Jesu fuldbragte værk. Hans blod renser fra al synd (1. Johs. 1 :7). Hør det, du, der længes efter hjerterenhed. Renhed for dit hjerte e skaffet til veje ved det fuldbragte værk.

 Det er fuldbragt! Omfatter det fuldbragte værk endnu mere? Ja, uendeligt langt mere. Gennem Jesu fuldbragte værk er der gjort en ende på lovens husholdning. » Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver, som tror.» Rom. 10:4. Loven er fuldbragt og har intet mere at kræve. Åh, hvilken frigørelse at slippe ud af lovens trælle åg ind under nåden. Lad loven nu blot komme med alle sine krav og anklager, jeg viser dem hen til Golgata og nynner så:

Hvo vil mig anklage og for dommen drage hen til Sinai? Synden jeg, bekender, mig til Jesus vender, så gør Han mig fri. Mød mig da på Golgata! Jesus skal min sag antage, hvo vil mig anklage?

Det er fuldbragt! Hvad mere? Hele vor helliggørelse er fuldbragt. V ed ofringen af Jesu Kristi legeme er vi helligede en gang for alle (Hebr. 10: 10); og nu kan vi modtage vor helliggørelse som en gave af Jesu gennemborede hånd, ja, nu er Han selv min helliggørelse, idet jeg får lov til ved tro at regne mig selv for korsfæstet med Ham og oprejst med Ham. Så slipper jeg for den håbløse kamp imod mig selv og tilregner mig Hans sejr som min. Åh, hvilke evighedsskatte ligger der ikke gemt i det fuldbragte værk!

Det er fuldbragt! Det fuldbragte værk rækker længere endnu. Sejren over Satan og hele Helvedes hær er fuldbragt. Denne altafgørende sejr er en fuldbyrdet kendsgerning.

Han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem åbenlyst til skue, idet Han førte dem i sejrstog (Kol. 2:15). Lad Satan rase nok så meget, det står dog fast på Ordets klippegrund, at han er en afvæbnet fjende, der er gjort magtesløs. Han har ingen magt over os uden den, vi selv giver ham ved vantro og halvhjertethed.

Det er fuldbragt! Også hele skabningens forløsning fra forkrænkelighedens trældom til Guds børns herligheds frihed er gemt i det fuldbragte værk. Endnu ser vi ikke dette, endnu venter skabningen på

Guds sønners åbenbarelse, men snart skal forbandelsen vige bort, den forbandelse, som syndefaldet bragte over jorden, og da skal denne gamle jord, renset ved dommens ild, stige frem, fornyet, forynget, paradisskøn, som den udgik af Guds skaberhånd. Og hele skabningen skal istemme en jublende lovsang til sejrsherren fra Golgata læs Salme 148).

Det er fuldbragt! - Dette og meget, meget mere rummer dette vældige ord. Hvad skal vi da gøre, stillet ansigt til ansigt med så vældigt et ord? Skal vi gøre Ham, der gav os dette ord fra sit kors, til en løgner?

Skal vi ringeagte det bedste ord, der nogen sinde er sagt på vor jord? Skal vi lade hånt om det? Nej, vi vil gøre noget bedre med dette herlige ord!

 Vi vil tro det fuldt ud !!

 Vi vil overgive os uden forbehold til Ham, der fuldbragte denne vidunderlige frelse, så Han kan råde over vort liv i stort og småt.

 Vi vil åbne os for Helligånden, så Han kan fylde os og fuldbringe den vældige frelse i os, som Jesus fuldbragte for os!

 Må Herren selv velsigne dig dertil i denne tid!

 

Jeg vil prise min genløser for Hans store kærlighed. Al min skyld Han har udslettet, givet sjælen liv og fred. Syng, o syng om min genløser! Med sit blod Han købte mig. Jeg blev fri, da Han på korset tog min skyld og straf på sig.