• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

VIL DU ELSKE OG ÆRE PERSONEN VED DIN SIDE STÅR I MEDGANG OG MODGANG INDTIL DØDEN JER SKILLER AD.

Dette, blev der i kirken under et meget romantisk øjeblik sagt af den sortklædte præst med den flotte hvide præstekrave, hvis alder var omkring de 50 år, altså en præst med et næsten helt liv bag sig, en tro Guds tjener. I Kirken hvor mange havde tåre i øjnene specielt brudens mor, blev der sagt ja, måske med stor overbevisning og med stor glæde i stemmen, der var ingen tvivl for alle dem som sad nede i kirken heller ikke for dem som sad oppe ved siden af de to som i dag skulle giftes. Men hvor blev det bånd af som denne dag blev bundet af Gud og som intet menneske skule kunne bryde kun Gud. Hvor blev teksten fra 1. Mosebog 2:24 af, "Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød", dette vil i følge Bibelen blive et livslangt ægteskab. Kød kan skæres i skiver, men gælder det også for ægteskabet? Der står i Bibelen at i den sidste tid vil kærligheden blive kold. Dette er ikke en tilladelse eller en undskyldning til mennesker om, at når det står der, så kan det lige så godt også gælde for mig. Du har givet dit ja til at elske og ære din kone/mand også selv om denne snorker om natten, ikke lige klipper hækken når det passer dig, eller taler for meget i telefonen med sin mor. Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt (1. Kor 13:4-7).

Men selvfølgelig gælder dette kun for mennesker af verden ikke for dem som tror på Gud, det er kun mennesker af denne verden som bliver skilt, bedriver hor i både i tanker og handling. I de 10 bud står der du må ikke elske en anden mands kone (10 bud), men Jesus siger du må ikke begærer en anden mands hustru bare i tankerne, for så har du gjort dig skyldig i utroskab, du må ikke bryde ægteskabet, (6 bud) Flere og flere troende bliver skilt, flere og flere høre man om er deres ægtefælde utro. Dette er ikke kun en synd imod sin ægtefælde også en stor synd imod Gud. Guds plan med ægteskabet om et "kød" har ingen betydning mere, lad det ikke komme så langt ud!! Jeg læste at procenten var lige høj for troende og ikke troende hvad angår skilsmisse.  Man kan spørge sig selv "hvor er Jesu kærlighed i deres ægteskab.

Trods vi skal elske og ære hinanden er hver 4 barn skilsmisse barn, og flere børn har måtte igennem det både 2 og 3 gange. Hvor blev løftet af. hvor blev det bånd der blev knyttet af Gud mellem mennesker i kirken af, hvor blev tålmodigheden af? Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet (1. Kor 13:1-3).

Skilmisse

FAKTA om skilsmisse: vedr. børn, ca. 350,000 børn har en mor og en far, der er gået fra hinanden. ca. hvert tredje danske barn mellem 0 og 18 år oplever at forældrene skilles. 13% af børnene har ingen kontakt med en af deres forældre.

Hvilken kærlighed søger mennesker når de løber rundt og leder? mange har haft mange bekendtskaber, jeg læste engang, citat "Jeg har elsket mange kvinder, og jeg var begyndt at blive bekymret over, at jeg ikke kunne knytte mig til nogen bestemt. Hvis jeg forsatte på denne måde, ville min alderdom blive meget ensom, og det frygtede jeg i høj grad". Til denne mand blev der sagt ansæt en sygeplejerske, men jeg tror ikke det er en bekvem pensionisttilværelse, man søger i kærligheden. Men giv ikke op i kampen fat mod og kæmp kampen, der er lys forude for dem som holder ud, Mat. 24:3-14, Mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde: »Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?« Jesus sagde til dem: »Se til, at ingen fører jer vild! For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild. I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme! For det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Alt dette er begyndelsen på veerne. Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

JOHANNES 13:35 ET NYT BUD GIVER JEG JER:
I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden. Jeg hører tit en tak til Jesus for hans kærlighed som han har givet til denne person, men er det rigtigt eller lader personen sig narre fordi andre har takket, for kærligheden bliver ikke givet videre, hvis man har modtaget Jesu sande kærlighed, skal andre ikke spørge om at få del af den, så vil man overdænge andre med kærlighed. jeg læste om en ældre dame som bankede på hos nabo konen fordi hun havde det rigtigt dårligt. Hun havde ondt i livet, men nabo konen sagde gennem sprækken i døren, at hun ikke havde tid hun var i gang med at lave aftensmaden og derefter skulle børnene lægges. Næste dag hørte hun fra en af beboerne i samme opgang, at den gamle dame havde taget sit liv om natten. Hvis man har Jesu kærlighed i sig kunne maden og børnene vente, dette havde reddet et menneske. Johannes 15:9 - 14 Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.

Står kirkerne i dag klar til at hjælpe mennesker både troende og ikke troende, men samtaler lytte og vejlede. Er Kirken i dag blevet en kold forretning uden at Gud eller hans enbårne søn Jesus Kristus er indblandet. ønsker mennesker at klare deres problemer selv, eller mener de ikke at de har nogle problemer. Mener man at det kun er den anden som er problemet, i Bibelen kan man læse "hvorfor ser du splinten i din broders øje men bjælken i dit eget øje lægger du ikke mærke til? Matt. 7:3, Er dette kun en tom tekst i Bibelen, som ikke kan overføres til menneskers liv i dag?

1. KORINTERBREV 13:1 - 13
Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå; tungetale, den skal forstumme; og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis, men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud.

Ser vi kun toppen af isbjerget, har vi mere i vente?