• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

Til Jesu navns ære!  
af Alice Norman Andersen

Men Gud, som er rig på barmhjertighed, har på grund af den store kærlighed, hvormed han elskede os, gjort os levende med Kristus, os, som var døde på grund af vore overtrædelser - af nåde er I frelst. Paulus’ brev til Efeserne kap. 2: 4-5.

Jeg kom ud fra supermarkedet. Der er du, sagde en herre og stoppede mig. Jeg har ledt efter dig hele dagen. Min hustru har ønsket at tale med dig, hun ligger på sygehuset med lungekræft og har meget kort tid tilbage.
En time efter sad jeg hos Grethe. Hun blev glad for at se mig. Jeg undrede mig noget, for jeg kendte hende ikke rigtig. Så fortalte hun: for 40 år siden stod du på torvet i Holstebro med din guitar og sang. I var kun nogle få mennesker, fire eller fem, men I stod der hver søndag aften, sang og talte om Jesus. Der stod mange mennesker omkring jer og lyttede, jeg og min mand gik som regel forbi. Det er derfor, jeg gerne vil tale med netop dig. Du er præst i vor by og jeg har hele tiden vidst, at det var dig, der dengang stod der på torvet.
Nu skal jeg dø, fortæl mig, hvad det var I talte om!
Vi talte om manden Jesus, som Gud havde sendt til os, for at hver den, som tog imod Ham som Frelseren, Kristus Guds Søn, ikke skal fortabes men have evigt liv, og det betyder, at når vi forlader denne verden, har Han beredt et sted til os, " for hvor jeg er, der skal også de være, som tror på mig", siger Jesus.
Ja, men jeg er jo bare gået forbi? Og nu er mit liv ved at være forbi?
Jesus sagde også: "Den, som søger, skal finde, for den, som banker på, vil jeg lukke op!" Det er ikke for sent. Gud vil ingen synders død. Jesus blev korsfæstet, og der tog han al vor synd og straf på sig. Han blev naglet til korset mellem to forbrydere. Den ene, der hængte der på vej ind i døden, hånede Jesus. Men den anden irettesatte ham med ordene: " Frygter end ikke du Gud, skønt du er under den samme dom? Og vi er det med rette, vi får jo kun løn som forskyldt, men denne mand har intet ondt gjort". Og så siger han til Jesus: "Kom mig i hu, når du kommer i dit rige!" Jesus svarede: "I dag skal du være med mig i Paradis." - Forud for havde Jesus talt: "Kald på mig på nødens dag, og jeg vil udfri dig og du skal ære mig!"  Var det derfor, du ville have besøg af mig Grethe, fordi du vidste, at jeg kendte det om Jesus? Ja, svarede hun, det var det. Vi bad sammen, Grethe overgav sig til Jesus. Få dage efter sov hun ind. Hun havde givet mig en anledning til at fortælle hendes familie og de mange venner, der var mødt op i kirken, at så længe vi lever, kan vi kalde på Jesus. Et ja til ham, er et ja til frelse og et liv med ham i Guds Rige.

Men hvorfor vente? Du kan jo ikke være sikker på, at du når det! I dag når du hører hans røst, så forhærd ikke dit hjerte. Jesus er vejen, sandheden og livet, her og nu og ind i evigheden. Giver du ikke Jesus dit ja her i livet, så kommer der alligevel en dag, da du skal møde ham! Jesus kommer igen som Menneskesønnen i sin herlighed, da skal han sætte sig på sin herligheds trone og alle folkeslag skal samles om ham og han skal skille dem fra hverandre. Dem, der har taget imod hans frelse, skal tage plads ved hans højre side, de skal gå ind i evigheden i Guds rige. De, der har forkastet ham, skal gå til venstre side, bort til evig fortabelse.
Læs det selv i Mattæus evangeliet kap.25:31 ff.
Læs også Johannes’ Åbenbaring kap. 20:11 ff.

Jeg har i min tid begravet mange mennesker. Der er to jeg ikke glemmer. Han var ateist og gudsfornægter. Han havde i live givet udtryk for, ved hans eventuelle død skulle der ikke tales om Gud. Han omkom pludselig ved en ulykke.
Kapellet var stuvende fuldt af unge og ældre. Rummet var fyldt af gråd og sorg og en uforløst uro, ét stort hvorfor? Han var en mand i sin bedste livskraftige alder og kendt af mange. Her herskede ikke håb, men fuldkommen håbløshed. Det var virkelig en tung opgave!

Tilbuddet fik de, "kom til mig" siger Jesus, "alle I der er trætte og tyngede af byrder, og Jeg vil give jer hvile."
"Derfor i dag, når du hører hans røst, så forhærd ikke dit hjerte". Der er et liv, en evighed efter dette! Hvor skal du gå ind? Til evig glæde, eller til fortabelse.
Du tror det måske ikke, men det sker alligevel. Vi må gøre et valg.

Vælg Jesus, du som står i livets lyse morgen,
Giv Ham dit hjerte nu, medens du er ung og fri.
Han er en trofast ven, i glæden som i sorgen!

Til Jesu navns ære!

Vælg Ham, din Frelser, vælg ham for livet,
En bedre ven kan du aldrig få.
Bliver han din ven i ungdomstiden er det givet,
At Han vil gennem hele livet med dig gå!

AN.