• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

O, mit folk, denne morgen!

Det JEG har lagt ned ved min Helligånd i mine tjenere denne morgen, det er ord fra mig mit folk, for du skal vide det nu, at tiderne skifter mit folk, fra nu af, fra nu mit folk, så gælder det for de hellige om udholdenhed. Vindene de rejser sig, stormene rejser sig, min vrede den rejser sig, den er som en luende ild og intet vil kunne stoppe den, og i disse dage pålægger JEG mine engle, som holder tilbage, ja som endnu holder noget tilbage, JEG pålægger dem at give slip, og stormen vil rejse sig ind over jeres land. Mit folk, du som sover, du som ikke ser, hvad der sker i tiden, ja JEG ser i jeres måltid, I mindes mig, men I skal vide, at I aldrig er ude af mine tanker, for JEG våger over jer, og JEG ser iblandt jer nogle, som går sin egen vej, som JEG har kaldt ved min Ånd og du hører til de udvalgtes slægt, for dine fædrene slægt hører du til de udvalgte, og JEG ser, at du giver mig lidt af din tid og du giver mig lidt af dine tanker og du giver mig lidt af dine kræfter, o, du min elskede, JEG ønsker dit hjerte, det er dét, JEG ønsker, men du går din egen vej og JEG har forsøgt ved min Ånd at retlede dig, og JEG er bedrøvet i min Ånd her til morgen, fordi JEG ser, at om du ikke vender om, så må JEG lade dig gå. Det er sidste gang, JEG kalder på dig, så må JEG lade dig gå, du min elskede, og JEG ser også iblandt mit folk andre, hvor der er pålagt tunge byrder, det er ikke mig, der har lagt dem på, ja dit legeme er i smerte og du kalder på mig og du tror, at JEG ikke hører. Du skal vide mit folk, i disse dage hvor tiderne skifter, så ser JEG i min visdom, at du må lære at kæmpe. Du må lære at kæmpe troens kamp, men du skal ikke tro, at JEG er langt borte, fordi JEG er nærmere end du tror og JEG ser, når din sjæl den vakler og så støtter JEG dig, JEG ser, når dine kræfter de vakler, men så støtter JEG dig, for JEG ER EN MÆGTIG KRIGER og mit folk i disse dage skal også opvokse til at blive mægtige krigere, fordi den storm, som nu er rejst, den vederstyggelighed, som nu kommer til syne, der skal mit folk sejre, sejre i kampen sammen med mig, og det er livsvigtigt mit folk, at du lærer det nu. Men JEG ER med dig! JEG forlader dig ikke JEG ER med dig. Du som søger mig, JEG vil, du skal vide tiderne skifter og når du ser stormen på sit højeste, skal du gå ind bag den dør, som JEG har åbnet for dig og du skal tage hele din familie med og du skal kæmpe for at få din familie med. Du skal ikke være passiv, men du skal kæmpe, ja du skal hive dem med ind bag døren og da skal blodet bestænkes og dødsenglen skal gå jer forbi, for der er nogle, som skal bestå i disse dage, siger DEN SOM ER, SOM VAR, OG SOM KOMMER!