• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

Profeti søndag den 21. marts 2010
Denne morgen, du mit barn, jeg taler til dig. Du som sidder i frastand fra mig - du som har sat dig ned, og jeg ser til din sjæl denne morgen. Og jeg ser hvordan mørket har omringet dit liv, for at hindre enhver forsyning fra mig når frem til dit liv. Og du mit elskede barn, jeg kalder på dig denne morgen. Jeg vil at du skal vide at du har nøglen i din hånd. Du har nøglen til at komme ind for mit åsyn og til at tage imod mig i disse dage.

Du har nøglen til at åbne op og tage imod den ånd som jeg vil lægge ind i dig i disse dage. Og denne min ånd er en ånd uden frygt. Det er en ånd som er sammen med mig. Åh! Du mit barn, du mit barn, jeg ser din smerte. Jeg ser hvordan du siger at det ikke nytter noget, og du kæmper, åh! Du forsøger selv at kæmpe og komme ud af dine sår og dine problemer. Men det du ikke har gjort og det du ikke ved er at du har nøglen i din hånd til at åbne op for mig så jeg kan komme ind.

Og jeg har et mål af frelse til dit liv i disse dage, de sidste dage, har jeg ét særligt mål af frelse som jeg ønsker at komme ind med. Åben dig op, du mit barn, for mig. Jeg har en dyb og inderlig kærlighed til dig. Du er min! Jeg kender dit navn. Jeg kalder dit navn over for mine engle. Jeg byder dem at passe på din fod, hvor du end træder. Du er min! Jeg har købt dig med mit blod.

Men du ved ikke, mit barn, at du selv har nøglen til at åbne op for den frelse som jeg har til dig. Og jeg taler også til dig, du som er gået bort fra dette sted. Jeg har set hvilke kræfter og hvilket mørke som har ført dig bort fra dette sted, og jeg taler til dig nu, hør mit barn!

Jeg har kaldt dig, du er dyrebar, du er min! Og jeg ser at mørket ønsker at isolere dig, og tage livet af dig. Men mit barn jeg kalder dig, vend om! Vend om! Kom tilbage til det sted hvor jeg har sat dig, og hvor jeg vil oprejse dig som ét vidne for mig. Vend om, du mit barn! Kom tilbage! Min ånd kalder på dig, og jeg ser dig i din nød. Åh! Jeg ser hvordan at du i din nød ikke er tilfreds med dig selv. Hvordan du i din smerte er skuffet over dig selv.

Men du skal vide det, mit barn, at jeg elsker dig med en inderlig kærlighed. Og jeg er ikke skuffet, mit barn, men jeg står med ét mål af frelse som jeg vil tilføre dig i disse dage. Og du har nøglen til at vende om, og du har nøglen til at komme til mig, og tage imod min frelse. Du min elskede, hør! Hør! Og jeg vil give dig øre som kan høre hvad min ånd taler i disse dage. Siger den som Er og som Var og som Kommer - såre, såre snart kommer jeg, du min elskede!