• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

Profeti d. 9/1 2011

Ja, mit folk, jeg har talt ved min ånd på dette sted at jeg har åbnet en dør ind til det hellige og ind til det allerhelligste, og jeg forventer at du går ind dér for at være sammen med mig. Nu taler jeg til dig denne morgen fordi jeg vil afsløre fjendens planer i dit liv. Jeg vil fortælle dig, mit folk, at der er nogen iblandt jer hvor jeg har tilladt fjenden at røre ved dit legeme, for om du dog ville vende om og gå ind i det allerhelligste for at være sammen med mig.

Fordi jeg ønsker at du skal blive udrustet i disse dage, for det er det eneste sted hvor du kan modtage min ånd inde i dit indre, og den vil sætte dig i stand til at kunne bestå i de dage som allerede er nu, men som også vil komme, som ligger foran. Jeg siger til dig mit folk at jeg har tilladt det, for jeg har set at du vandrer i afstand fra mig, og jeg ønsker at du skal komme nær til mig, for tiden er klar, mine planer er rede, ja, min ånd har talt, og det vil blive fuldbyrdet.

Og det vil ske i verden at min hellige forgård vil blive nedtrådt, og du vil se at det vil ske nu i de tider der kommer. Men det vil også ske i den åndelige verden, mit folk, at dem som befinder sig i forgården vil blive trådt under fode.

Du vil ikke bestå for mit åsyn. Og jeg har tilladt fjenden at plage dig, at røre ved dit legeme, for om du dog skulle vende om og gå ind for mit åsyn og blive udrustet. Jeg kalder på dig fordi jeg ønsker fællesskab med dig, mellem min ånd og din ånd. At du må bruge din tid på en anden og mere dyrebar måde og vælge at være sammen med mig.

Jeg taler også til nogle andre iblandt jer som er mine tjenere som står for mit åsyn. Hvis fjenden har plaget dig i dit legeme, så er det en tyv som kommer for at forsøge at stjæle noget som tilhører mig og som er helliget mig, og jeg vil i de dage som kommer give dig del i min sejr, for Satan skal blive trådt under dine fødder, og under mine fødder dér skal han forblive, og jeg vil give dig del i min sejr.

Jeg taler denne morgen til disse to grupper i mit folk. Vågn op! Vågn op! Du som sover, for tiden er fuldbyrdet og min ånd bevæger sig. Vågn op, mit folk, siger den som Er og som Var og som Kommer såre, såre snart kommer jeg på skyen.