• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

Ja, mit folk denne morgen…Jeg har et alvorsord at tale med mit folk denne morgen. Også på dette sted har jeg nedlagt mine tjenester til mit folk. Også på dette sted har jeg nedlagt evangelister, lærere, apostle og profeter. Åh, mit folk, denne morgen! Som fjenden fordum har angrebet mine tjenere, så gør han det endnu i dag.

Og jeg vil at du skal vide mine tjenere på dette sted at jeg ser ind til hjertet; jeg skærer dybt ind til hjertet i disse dage. Og jeg ser hvad du huser i dit hjerte. Der er bitter misundelse og stridigheder mod hinanden som det er lykkedes fjenden at lægge ind mellem mine tjenere på dette sted.

Åh, mit folk, på dette sted, du undres hvorfor det går med jer som det går. Jeg står for døren og banker - og jeg ønsker at komme ind. Jeg er hovedet for menigheden, og jeg ønsker at få min plads, mit folk. Jeg er nidkær at ingen skal tage min plads!

Du, mine tjenere, fat et andet sind i disse dage for min Ånd har bevæget sig fra de store forsamlin-ger og ind i det indre. Jeg kalder dig denne morgen, fat et andet sind, for jeg lægger på dit hjerte mit bud som jeg byder dig denne morgen at I skal elske hverandre inderligt af hjertet som jeg har elsket jer.

Jeg står for døren og banker - den som åbner i disse dage vil jeg gå ind og holde nadver på en ny måde i jeres indre menneske. Og I skal stå i nye tjenester for mig som I aldrig har set før. Men jeg forbereder i disse dage mit folk. Lad ingen stridigheder komme ind iblandt jer! Men hør mig, hør min røst, siger den som Er og som Var og som Kommer såre, såre snart kommer jeg, og min tjener skal få sin løn.