• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

Profeti d. 27. maj 2012

Jeg er nidkær for mit folk denne morgen. Og min hellige Ånd er nidkær for mit folk!

Du skal vide det at et folk som vandrer i frastand fra mig vil ikke bestå i den prøvens tid som kommer over jorden, ja, som I nu er på vej ind i.

Jeg vil at du skal vide det, mit folk, at jeg er den som vejer hjerte og nyrer i disse dage. Jeg ser at der er områder i dit liv hvor du er fremmed for livet i mig.
Åh, du mit folk, hvis du er fremmed for livet i mig, hvordan forventer du at få del i det evige liv?

Jeg er den som straffer al synd! Jeg ser i dig endnu et hårdt hjerte som gør at du er fremmed for livet i mig. Jeg har kaldt på dig, mit folk, for jeg vil at du skal lade dig rense ved min hellige Ånd. Men du siger at alt er vel med dig, du siger du har en indsigt, du har en visdom, og du siger at du ikke mangler noget. Du siger at du har en rigdom, men jeg er den som ser ind til hjertet.
Du skal vide at dér hvor jeg ser et hårdt hjerte, dér trækker min hellige Ånd sig tilbage, og der er områder i dit liv hvor du er fremmed for livet i mig.

• Jeg kalder dig denne morgen på ny til at forkynde mit evangelium i ånd og sandhed.
• Jeg kalder dig på ny til at stå ren ind for mit åsyn.
• Jeg kalder dig på ny til at have et hjertefællesskab med mig.

Se mit folk, opgørelsens dag står for døren, og jeg skal gøre op med mine tjenere. Hvordan har I forvaltet de åndelige gaver som jeg har lagt ned i jer? Du siger at du har ingen afguder i dit liv, jeg ser ind til hjertet, og jeg skærer dybt i disse dage.

Hvordan har du forvaltet de åndelige ting som jeg har lagt ned i dit liv? Er du mere optaget af at du skal lykkes, mit folk, end du er optaget af at jeg skal blive herliggjort? Bøj dig i disse dage, for jeg er den som straffer al synd, og afgudsdyrkelse er en vederstyggelighed for mig! Og hvad er det du begærer i dit hjerte? Jeg kalder dig et sidste kald til et hjertefællesskab med mig, for det hårde hjerte er det som skaber partier i min menighed, og det hårde hjerte er det som skaber splid i min menighed. Og det hårde hjerte er det som bevirker at min hellige Ånd trækker sig tilbage. Jeg kalder jer, mit folk, til et hjertesamfund med mig denne morgen og i dagene fremover.

Jeg ser også iblandt jer nogle som har været villige til at gå ind under en renselse. Det har glædet mit hjerte at se at du har været villig til at ydmyge dig og gå ind under min hellige Ånds renselse. Jeg siger til dig: Bliv ved på den vej! Fortsæt på den vej, for jeg har opgaver til dig. Se ikke til højre eller venstre, se ikke på hvad andre tænker og siger, men fortsæt på den vej, for jeg har opgaver til dig, du som på ny vil høre mit kald og forkynde mit evangelium, som vil lade dig rense og være ren, og som vil forny et hjertefællesskab med mig.

Hør mig, mit folk, denne morgen at min hellige Ånd ikke skal trække sig tilbage, hør mig! Siger den som Er og som Var og som Kommer, såre, såre snart, og se - jeg har min løn med mig, salig den tjener som omvender sig og hører.