• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

Profeti d. 31. marts 2013

Mit folk denne morgen, du skal vide det at min Ånd går ud over jorden denne morgen, og min Helligånd har et budskab til mit folk. Jeg er træt af jeres samlinger! Jeg er træt af jeres ceremonier! Jeg er træt af jeres traditioner! Jeg vil forvandling nu, mit folk!

Min Helligånd er bedrøvet, og fra mange samlinger ud over jorden trækker min Helligånd sig tilbage i disse dage. Jeg sendte min egen søn, det mest dyrebare som jeg havde. Jeg gav mit mest dyrebare for dig, og jeg ville at min Helligånd skulle komme ud over jorden og udføre et helliggørelsesværk, et forvandlingensværk, det lå på mit hjerte, for at du og jeg skulle have fællesskab, for jeg er en hellig Gud! Også mit folk skal være hellige, og jeg ønsker retfærd - men hvad fandt jeg? Jeg fandt letfærd i mit folk. Mit folk ønskede at alt skulle gå let. De vil ikke bøje sig ind under min hellig­gørelse. De vil ikke ydmyge sig og erkende at jeg har ret. De vil ikke aflægge det gamle menneske med al dets fordærvelse, for at blive iklædt det nye som jeg i min visdom havde forberedt.

Du skal vide det, mit folk, at i disse dage har jeg sat en grænse, og jeg udvælger mig en lille rest ud over jorden som er et helligt præstefolk for mig. Jeg vil selv sætte dem i stand, for jeg ser i deres hjerte, at de er villige til det. Jeg vil give en kort tid, hvor de skal profetere et budskab som jeg lægger på deres hjerte, for i den nat som I nu står i, mit folk, skal I vide det at dødsenglen får lov til at gå sin gang denne nat, og mange vil falde i denne nat. Mange, som troede at de stod ret med mig vil falde i denne nat.

Men jeg giver ved min Helligånd at denne lille rest, denne lille, hellige præsteskab, at jeg ved min Helligånd vil lægge ord i deres mund, og de skal profetere at det ikke er mig der står bag denne nat, dette mørke som I nu er i, og som rejser sig. Dette mørke får en kort tid, men det var ikke min vilje! Det var ikke min plan! Men jeg giver hen i disse dage, og min Helligånd trækker sig fra forsamlinger i disse dage.

Men jeg giver denne lille rest, dette præsteskab at forkynde at der er frelse i min søn, Jesu Kristi navn! Jeg giver dem at forkynde at endnu er der en god Gud som er på tronen, og enhver som omvender sig kan finde frelse i min søn Jesu Kristi navn!

Jeg ser ind til hjertet, og jeg udvælger selv dette præstefolk i disse dage, og jeg ser nogle hvis hjerte ikke er med mig. Du har mange ord i din mund, du har mange bekendelser, men dit hjerte er langt, langt borte fra mig!

Ydmyg dig, du lille præsterest! Om du har mistet alt i livet, vær ikke mismodig, for du vil få det igen sammen med mig! Om du har været knust under trængslerne, vær ikke mismodig, jeg har en dobbelt herlighed til dig, mit præstefolk! Stå for mit åsyn, og lad min Helligånd gøre arbejdet færdigt i dit liv. Og jeg vil give dig, i denne nat skal du profetere ord som jeg selv vil lægge i din mund.

Se, jeg kommer såre, såre snart! Dommen kommer såre, såre snart! Bøj dig, bøj dig for Helligåndens tale i disse dage. Bøj dig dybt for mig, for Helligåndens tale i disse dage!

Siger den som Er og som Var og som Kommer, såre, såre snart kommer jeg på skyen!