• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

Profetisk budskab d. 6. august 2023

Mit folk, denne morgen, Jeg har et alvorsord at tale med Mit folk, denne morgen.

Min Helligånd er bedrøvet! For se, Mit folk! Jeg ønsker ikke at du skal lytte til løgneprofeter! Jeg ønsker ikke at du skal blive forført og lytte til løgneprofeter som profeterer ting som Jeg aldrig har talt.

 

Min folk, denne morgen! Mit folk, Jeg vil ikke at du skal bede om lys for dit land. Jeg vil at du skal vågne op og se Mit ord. Du kender ikke Mine frelsesplaner. Du har ikke indsigt i Mine frelsesplaner, som er langt dybere end du kan forstå denne morgen.

Se, Mit folk! Min store dag, den kommer. Der kommer en trængsel som ligger tæt nu, foran, som skal komme over verden, over jorden, og som aldrig skal komme igen.

 

Mit folk, denne morgen, Jeg deler hemmeligheder med dig: Jeg vil at du skal vide at Min dom går ud over alle de nationer, som har forfulgt Mit ejendomsfolk. Min dom har rejst sig! Min vrede har rejst sig! Jeg vil at du skal vide at disse nationer har Jeg et opgør med, som Jeg er begyndt på, og som Jeg vil fortsætte, og i deres grundvold vil de blive dybt rystet. Ja, ilden vil fænge over disse nationer, og de vil blive blæst bort som avner i vinden. Min vrede og Min nidkærhed er såre, såre stor, for disse nationer har forfulgt Mit eget, elskede ejendomsfolk.

 

Jeg vil at du, Min elskede brud, denne morgen, lyt til Min Helligånds tale! Bed ikke om lys for dit land! Bed ikke om lys for de forsamlinger som vandrer i utugt og i urenhed for Mit åsyn. Jeg har et opgør med disse forsamlinger! Se, Jeg placerer hende i et dybt, dybt mørke. Forvent ikke lys, Mit folk!

 

Men Jeg ønsker at du, som endnu har Gudsfrygt, som endnu vandrer ret for Mit åsyn, du som endnu kæmper for at stå for Mit åsyn. Hellige dig! Mine elskede, hellige dig!

 

Jeg ønsker at du går i forbøn for en rest, også i dit land. For at denne rest ikke skal blive ført i mørket og i trængsel sammen med de andre. Jeg ønsker at du som ved det, nu denne morgen, ved Min Helligånd, skal gå i forbøn for denne rest. Om Jeg i Min nåde vil skåne denne rest til at stå for Mit åsyn, som forbedere i denne nat.

 

Der kommer et Ve! Ve dig, du ulydige folk! Jeg sætter et Ve over disse menigheder! Der kommer et Ve over disse ulydige menigheder!

 

Min elskede brud, denne morgen, bered dig! Indvi dig! Gå ud fra hende, Babylon, at du ikke skal falde sammen med hende. Bered dig, denne morgen! Stå ren for Mit åsyn! Rør ikke noget urent! Jeg har kaldt dig i mange, mange år til at gå ud og stå ren for Mit åsyn! Fordi Jeg har brug for dig, i denne nat, om Mit lys endnu må være tændt. Om endnu, sjæle som Jeg har klar, må se Mit lys, og finde Mit lys!

Siger den som Er, som Var og som Kommer. Se!!! Såre, såre snart, så kommer Jeg på skyen. Løft dine øjne! Kend Mine frelsesplaner er ikke dine tanker og dine planer, men Mine frelsesplaner, de vil bestå!!!