• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

John Mulinde, præst i Uganda, fortæller sit vidnesbyrd om et syn som han fik i 1988 i en lille landsby i Uganda.

Under bøn mærkede han pludselig Jesu nærhed meget stærkt, og et enormt lys komme til ham. Han faldt ned og begyndte at skælve og kunne ikke tale, men pludselig hørte han en stemme kalde hans navn 3 gange.

Stemmen begyndte at tale:

"Jeg kendte dig før verdens skabelse, og Jeg har udvalgt dig, sat dig til side for at tjene Mig, som et vidne i disse sidste dage. Men Jeg vil sige til dig, at hvis Jeg var kommet i dag, for at hente Min brud, så ville du ikke være med. Jeg ville ikke tage dig med, for der står skrevet: "...at Han (Kristus) vil frelse dem som venter på Ham"(Hebr. 9:28), og du lever ikke dit liv som en person, som venter på mig. Du tillader al slags snavs at komme ind i dit liv. Du lever som én som ikke tager det alvorligt.

Stemmen citerede 1. kor. 6:9: "Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! hverken utugtige eller afgudsdyrkere elle ægteskabsbrydere eller de, der lader sig bruge til unaturlig utugt (homoseksuel omgang), eller de, der øver den, eller tyve eller havesyge, ingen drankere, ingen æreskændere (skader omdømme, sladder), ingen røvere (svindlere) skal arve Guds rige."

Stemmen fortsatte: "Dit liv er så fuld af snavs. Du har en udvendig facade, og du skjuler mange ting i dit indre. Men du glemmer at Jeg er Herren som ransager hjertet.

Du er ikke klar, du er ikke klar til at møde Mig. Hvis dit liv er fuld af alt dette, så er du ikke klar til at møde Mig.

Dit liv er fuld af utugt (John Mulinde protesterede for han havde ikke bedrevet utugt),men stemmen sagde: Der kommer ikke noget usandt ord ud af Min mund. Kalder du mig en løgner? Du kender ikke dit hjerte. Jeg vil vise dig det: Kan du huske den dag, på det sted for år tilbage hvor du sad i en taxi og ventede på at køre. Du så en kvinde og du afklædte hende i dine tanker og havde alle mulige urene tanker."

John Mulinde blev rystet og råbte: Jeg har syndet imod dig Herre!

Stemmen svarede: "Nej, du har ikke syndet, du lever i synd! Du lever fra morgen til aften i disse urene tanker, selv i din seng om aftenen så dyrker du disse tanker. Jeg kender alle øjeblikke i dit private liv. Jeg kender dine tanker. Du har ikke Gudsfrygt, selv i menigheden når nogen går op på talerstolen, så afklæder du dem nøgne i dinetanker. Jeg er Herren som ransager hjertet! Har du ikke læst at selv den, som ser på en kvinde og begærer hende i hjertet, bedriver utugt med hende (Mat. 5:28).

Stemmen begyndte at nævne andre ting som menneskeligt syntes at være mindre ting, misundelse, manipulation, latterliggørelse og ydmygelse af andre så man selv kan fremstå bedre og mere hellig. "Du er den bedste, du prædiker bedre, du synger bedre, du er mere salvet, du udfører flere mirakler, og du har bitterhed og nag, når du ser andre blive fremhævet.

John råbte: "Stop Herre! Jeg erkender det hele." Men Han stoppede ikke, blev ved med at afsløre selv de mindste, urene detaljer i hans indre.

John tænker ved sig selv at han må have været bedraget, Satan har bedraget mig. I alle de år, hvor jeg troede at jeg tjente Herren, der var jeg så uren. Og han tænkte på de mirakler som han havde set, og de helbredelser som han har været med til. Og hantænkte at Djævelen havde bedraget ham til at bruge ham til at gøre ting, hvor hantroede at det var Gud som arbejdede.

Men så sagde stemmen til mig: "Hvorfor har du disse tanker? Jeg udvirker ikke mirakler fordi du er værdig. Jeg udvirker mirakler fordi Jeg elsker Mit folk og Mit navn skal aldrig være uden vidnesbyrd på jorden. Har du ikke læst at der står skrevet,at de vil komme og sige: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i Dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i Dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i Dit navn?  Da vil Jeg sige til dem: "Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra Mig, I, som øver uret!" (Mat 7:22)

Har du ikke læst: "Uden Hellighed skal ingen se Gud! (Hebr. 12:14)

Stemmen sagde videre: Husk det ord du fik da du kom til mig: "Du elskede ret og hadede uret, derfor har Gud, din Gud, salvet dig med glædens olie frem for dine lige." (Hebr. 1:9)

Du begyndte godt, hvorfor ændrede du dig. Dine øjne var fæstet på Mig. Men du blev mere familiær med at forkynde, og du vendte dine øjne til mennesker. Du holdt op med at søge Min anerkendelse, og du begyndte at søge menneskers anerkendelse.

Og disse mennesker kendte ikke dit hjertes hemmeligheder, og de begyndte at beundre dig, men Jeg kendte dit hjerte. Du begyndte godt, hvad var det som drog dig bort fra Mig? Hvorfor tog du øjnene bort fra Mig? Jeg vil at du skal vide at mennesker kan ikke skabe det himmelske, kun Min Far ejer det himmelske, og Han vil dømme retfærdigt, og Han vil belønne enhver efter hans arbejde.

Så citerede stemmen Åbenbaringen. 3:1-3

Stemmen sagde: "Jeg har undersøgt dig fra den ene ende til den anden, og Jeg fandt intet som var acceptabelt for Min Far. Jeg giver dig et råd: Omvend dig! Vend dig bort fra alt, som har værdi for dig. Opgiv dine drømme. Opgiv dine rettigheder. Opgiv alt som du synes har værdi, og SØG MIG! Ydmyg dig! Kom ikke til mig mednogen form for "krav". Ydmyg dig, og Jeg siger til dig at det at søge det evige liv er alt, det er nok! Det kan ikke sammenlignes med noget andet. Jeg råder dig til at nedlægge alt lige som den mand som så en kostbar perle og som solgte alt hvad han ejede for at få denne skat (Mat 13).

Hvis du virkeligt omvender dig af hjertet, så vil Jeg vise dig nåde og genoprette dig;og jeg vil gøre dig til Min mund."

Derefter fik John hemmeligheder at vide om sine otte venner, som han skulle gå tilbage og fortælle dem og opfordre dem til at omvende sig fra disse ting. Da hans venner hørte det, græd de og sagde at de aldrig troede, at nogen ville have fundet ud af disse ting som de havde skjult i hjertet.

 

Efter mere tid i bøn og faste kom stemmen igen med et stort suk og begyndte at tale ud fra Esajas kapitel 1, hvor den begyndte at afsløre Guds dom over forkyndere som søger efter verdslige ting, og satte verdslige ting højere end Gud. Stemmen sagde at disse forkyndere trøster mennesker i deres synd i stedet for at kalde dem tilbage til Ham." De siger det er i orden at leve, som de lever. Mange af Mit folk kender ikke tilgivelsens glæde, fordi de aldrig er blevet ført ind på erkendelsens og omvendelsens sted. De har fået at vide, at de kan leve efter deres egen vilje, og Mit hjerte er i sorg fordi Jeg kan se hvad fjenden gør ved dem (Esajas 1:5).

Mit folk lever i selviskhed, i bitterhed, i håbløshed, og Min helbredelse og Min frelse er fuldkommen, men Jeg kan ikke nå dem, dér hvor de er. Jeg har betalt for det hele, for en fuldkommen frihed, men Mit folk har valgt at leve uden for Min frelse. Men Mit hjerte græder, for Herrens dag er nær. Dagen kommer, og Han begyndte at beskrive denne dag og sagde, at det er en smertens dag, at det er en grådens dag. Det er en dag, hvor intet menneske kan stå oprejst.

Stemmen/Helligånden græd og beskrev at Guds folk slet ikke var klar, og at Guds hjerte bløder for Sit folk. "Jeg har gjort alt for at sætte dem fri, og de har ikke brug for andre ting end Min fuldkomne frelse."

Så talte Helligånden fra Zefanias 1:10-18

Helligånden talte om alle de prøvelser og trængsler, som vil komme i de sidste dage. "Hvis Mit folk ikke vil ære Mig og deres tro på Mig, så vil de ikke kunne bestå i disse trængsler. De vil gå på kompromis; de vil bøje sig for at klare presset, især det økonomiske pres. Der vil blive stor vildfarelse og forførelse i menighederne og i familierne. Der vil blive en trængsel og et pres som intet menneske kan klare.

Derfor græder Min Ånd, fordi Jeg elsker Mit folk, og Jeg kan ikke stå og se på,hvordan fjenden lægger sit bedrag ind over dem. Når de siger fred, fred, så kommer ulykken, og ingen af dem vil overleve. Men I er ikke skabt til undergang. Mit folk er blevet kaldt til evigt liv og evigt håb. Alt er fuldbragt! Hvorfor vil Mit folk gå ind i områder, hvor de bliver indfanget i kompromis og blive indtaget?

Den som sejrer, til ham vil Jeg give, han skal være med Mig! Mit folk må vågne og rejse sig og stå i Min fuldkomne frelse som Jeg har vundet på korset! Der er magt i Ordet om korset! Der er kraft i blodet! Der er kraft i Mit Navn til at sejre!!!

Så længe Mit folk lever i deres egen visdom og kraft, så vil de blive ført bort i trængslens tid."