• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

Vil du?
af Alice Norman Andersen

Der er en røst, som råber i ørkenen! Sådan står der skrevet om Johannes døber. Han som banede vej for Jesus, da han kom.

Men hør! Der er også en røst i dag, som råber ud i det åndelige mørke, som ligger over jorden og som i hast fortættes omkring os. Det er Helligåndens røst, Talsmanden, som taler, hvad han får fra Gud. Råbet lyder: "Jesus kommer snart". Røsten har råbt gennem år og generationer og nogle spørger spottende: Hvad bliver der af hans komme? Røsten taler om krige, vold, ondskab og frafald fra "Troen"! Jo, siger man, sådan har det jo altid været!

Javel, men kun for et par dage siden, lagde jeg øren til en Tv-udsendelse, hvor man fra øvrighedens side udtalte, at tilstandene havde ændret karakter. Der er nok krige, men ondskaben er blevet mere individuel og raffineret og terror afløser i nuet den gængse måde at føre krig på. Krige kunne man forberede sig på men terror og terrorister kan gemme sig i folkemængden, De arbejder i det skjulte, en djævelsk taktik som rammer skyldige og uskyldige, enkeltpersoner og folk og nationer spredt ud over vor klode. Angsten og frygten griber om sig. Mennesker er utrygge fyldt med en fortærende mistillid og mistro.

Vil det kunne ændres ved menneskelig magt? Er det tilfældigt?

Det, der sker, er ikke tilfældigt for de mennesker, som kender deres Bibel, Guds Ord. Men det store spørgsmål er, vil du tro det?

Desværre er kristentroen blot blevet en form for kultur, noget som man blot kan forholde sig til på kulturel måde, noget som man kan tilpasse den enkelte persons holdning, hvad enten man er statskirkelig eller frikirkelig. Der råder flegmatisk ligegyldighed, Gud kalder det lunkenhed. Han siger: "Gid du var kold eller varm, men fordi du er lunken, vil jeg udspy dig af min mund!" Det er stærke ord. Hvis Guds love går os imod, så laver vi blot vore egne, og fortæller så mennesker, at det accepterer Gud. Gud er jo kærlighed. Ingen større løgn er blevet forkyndt for menneskeheden nogen sinde. At bryde Guds love og handle imod hans Ord er synd! Synden fører mennesket i fortabelse til en evighed i mørke uden håb og uden Gud. Det er rigtigt, at GUD ER KÆRLIGHED, og HAN VIL INGEN SYNDERS DØD, men at gøre sig til herre over Guds Ord, det er synd. Derfor, i sin kærlighed tugter Gud sine børn. Det kan være svært at forstå for det såkaldte "moderne menneske", der ved lov forbydes at slå på sine børn. Men Guds tugt er ikke korporlige slag, det er opdragelse, der får os til at forstå. - Det græske ord for tugt er paideias og det betyder opdragelse, skoling, læring. - Vi læser i Ordet, at "Gud tugter den, han elsker."Han gør det til vort sande gavn, står der skrevet, for at vi skal få del i hans hellighed, Hebr.12. - Gud har sat grænser, fordi han elsker os, han tugter os, når vi overskrider hans grænser, han gør det i kærlighed, om vi dog måtte vende om og blive tilgivet, da det ellers fører os i evig ulykke.

Men vi skal have det hele med. Det er Paulus der skriver til Romerne: "Alle har jo syndet og mangler herligheden fra Gud!" Som udgangspunkt er vi alle syndere, mere om det lidt senere. Det jeg vil påpege er, at der er synd, som vækker Guds vrede! Jesus siger: "Al synd og bespottelse skal tilgives menneskene, men den, som spotter Helligånden, han skal ikke tilgives!"      "Den der taler imod Helligånden, ham vil det ikke blive tilgivet, hverken i denne verden eller i den kommende"!

I vor moderne tidsalder laver mennesker deres egen gud. Eller de tror slet ikke på nogen gud, de tror på sig selv. Men Bibelen fortæller os, at lave sine egne guder, eller at vende sig til fremmede guddomme, det var netop dén synd, dét frafald, der gang på gang førte Israel ud i krige, som førte til udslettelse og forvisning fra deres eget land, i en sådan grad så der kun var levnet en lille rest af folket tilbage. De overtrådte igen og igen det første bud: "I må ikke have andre Guder end mig". De brød det første bud og det førte til frafald og brud på alle de øvrige bud. Det førte til mord, tyveri, overfald, hor og ægteskabsbrud med videre, synderegistret blev fuldt ud. Gud siger et sted, at vi skal tage ved lære af Israels frafald til fremmede guder, for blev det til fald for Israel, vil det også blive til fald for os. Men mange kristne har ikke taget ved lære deraf, derfor vil mange henfalde til Guds retfærdige straf.

Jesus siger, at frafaldet vil blive stort i tiden op til hans genkomst. Mon jeg skal finde Troen på jorden? Jesus taler ikke om tro, men om Troen på Ham, som Kristus, Guds Søn.

Mennesker i dag flirter med fremmede guder i en grad, som ikke er kendt tidligere i kristenheden. De dyrker og tilbeder guder, som ikke er guder. De vender sig til fremmede religioners guder som er opkommet af menneskers fantasi og guder, der er fremstillet af menneskehænder. Ja endog mennesker ophøjer man og tilbeder, som er de guder. En dag vil et sådant menneske træde frem på verdens arena og udgive sig for at være Kristus. Vejen for ham forberedes i disse dage, han skal fremstå og redde en økonomisk krakeleret verden og mennesker vil derfor tilbede ham, som gud. Gud har forudsagt hans komme. Han vil blive årsag til mange menneskers endelige frafald til fortabelse, idet de hverken kan købe eller sælge uden denne menneskeguds tal på deres hånd eller pande. Mærk dig det i dag, tallet er 666 et tal der allerede eksisterer i stregkoder på almindelige dagligvarer i dag. Antikrist er hans navn ifølge Guds Ord. - anti betyder imod. Denne gud vil samle alle verdens religioner under samme tag og han vil ophøje sig selv til at være guden. Hans navn betyder, han er imod den eneste sande Gud.

Tvivler du på, at det kan ske. Menneskers sind er jo allerede forberedt derpå. De ved ikke, at det er Djævelen/løgneren/forføreren der har sået tvivl i menneskers hjerter, derfor lever mange med den opfattelse, at man kan lave sig sin egen gud, og at den ene tro er lige så god som den anden, eller som der siges, enhver bliver salig i sin tro.

Men Djævelen ved, at Gud er Gud. At der kun er én Gud. Han kender Guds Ord, han ved godt hvad der står skrevet og at Gud har talt. Men Løgneren forsøger at så tvivl om Guds Ords troværdighed, når han siger: "Mon Gud har sagt?"

Ja, Gud har sagt: "Du må ikke have andre guder end mig! Du må ikke stjæle, lyve, bedrive hor, eller slå ihjel" - men vær opmærksom på at det er Guds modstander, Djævelen der hvisker dig i øret, at det ikke kan være en kærlig Gud, der giver alle disse forbehold.

Menneske, når du hører dette sagt, uanset hvem der udtaler noget sådant, så taler det menneske løgn fra Løgneren.

"Således elskede Gud verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv."

Endnu kan flertallet af Danmarks befolkning godt mindes, at de har hørt det skriftsted før. Men det er sjældnere, at nogen kender de følgende vers, som hører med: "Gud sendte ikke sin Søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved Ham! Den, som tror på ham, på Jesus, dømmes ikke; den, som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne Søns navn."

Alle mennesker må gøre et valg der står mellem to. Gud tvinger ingen, men vælger vi Jesus fra, så vælger vi Satan til. Ingen kan tjene to herrer. Valget af Jesus fører til livet, men har du ikke bevidst selv valgt Jesus, så har du valgt djævelen.

Har du valgt Guds Søn, Jesus Kristus, som Gud gav os til frelse og som er "Døren" til Guds rige, så bliver spørgsmålet: Har du også fuldt ud taget konsekvensen af dit valg?

Har du ikke det, så står du på et farligt sted! Djævelen Guds fjende er også din fjende og han vil forsøge at forføre dig tilbage til sig. Han vil bedrage dig for at vinde dig tilbage. Han skyr intet middel og fortæller dig at alt, hvad du møder af modgang, kommer fra Gud. Det er løgn!

Vi lever i en verden, hvor ondskaben vil tage til i omfang og grusomhed, jo mere vi nærmer os Jesu genkomst. Er du en kristen, har du valgt Jesus, så er du det primære mål for Djævelens ondskab. Svigter du at læse i Guds Ord, fordyber du dig ikke dagligt i, hvad der står skrevet, har du ikke dagligt omgang med din Frelser Jesus Kristus, så lever du, - skønt du kalder dig kristen, - et farligt liv. Du vil blive prøvet på den tro, men husk, Jesus siger: "Den, som søger, han skal finde!" Lever du uden den nære kontakt til Jesus, så skal du ikke undre dig, om du må dele skæbne med dem som lider af modløshed, stress og jag uro og frygt og alle de moderne livsstilssygdomme som plager mennesker i samfundet i dag. Men det er ikke Jesus, ét med Gud, der bringer dette over dig!!

Hør hvad der står skrevet om Israel som var og er Guds udvalgte folk Esajas 30:15 ff. & Jeremias 6:16 & Esajas 28:12 & Mattæus 11:29 & 20:37.: Det handler om deres svigt, de brød sig ikke om Guds lov. De sagde til profeterne, som talte Guds Ord og vilje til dem: "Tal smiger til os…lad os være i fred for Israels Hellige!" - Sådan er der desværre også nogle, som kalder sig kristne, der siger i dag. - Men Israels Hellige Gud svarer: "Siden I ringeagter dette mit Ord og stoler på krumt og kroget og støtter jer til det, derfor skal det blive til brøde (ufred, sorg og sygdom) for jer, en brøde, som vil vokse og indtræffe brat, lige i et nu; - Vers 14 taler om den totale ødelæggelse - Vers 15 giver os løsningen og udfrielsen; "Thi således sagde den Herre Herren Israels Hellige: Ved omvendelse og stilhed skal I frelses, i ro og tillid er jeres styrke!"

Vil du?

Hvad betyder det?

Det betyder ikke et tilfældigt hastigt kik i Guds Ord. Nej, det betyder daglig fordybelse og søgen i samværet med Gud Ord. Det betyder omvendelse til det liv, som vi får med Jesus Kristus, det betyder, at det er dét vi søger og vil og så sætter al vor vilje og kærlighed til Jesus ind på det, at vi sætter ham først, når vi står i vore daglige valg! - Men desværre slutter dette ord med: "Men I ville ikke!"

Det følgende vers fortæller om, hvad dette nej indebærer: forfølgelse af det onde, flugt fra trusler, som er i stigende tiltag. Slå selv efter og læs!

Jeg spørger: Mærker vi det? Kan vi nikke genkendende? Men hør, hvad Herren taler videre: "Jeg længes efter at vise jer nåde, derfor står han op for at forbarme sig over jer. Thi rettens Gud er Herren; salige er alle, der længes efter Ham!"

Kære venner. Læg mærke til, at dette taler Herren Gud til et folk, som er hans folk. Hans tale er til os i dag, som opfatter os selv som kristen. Det er et kald til fornyet omvendelse med hjertet, til med hjertet at ville søge dybere ind i Jesu nærhed i bøn og tilbedelse, til at ville læse og fordybe sig i Guds Ord, til med vilje at finde vej og at være i Guds vilje.

Jesus kommer, vi hører det igen og igen. For hver gang du hører det er vi nærmere hans komme. Vær vis på, at det sker! Læg mærke til tegnene, som Gud i sin nåde har ladet os vide om. Ingen uren, intet urent kommer ind i Guds rige. Lad os hver dag ransage os selv med Helligåndens hjælp. Den, som søger skal finde! Søger du ikke, bliver du ikke fundet.

Derfor, ved omvendelse og stilhed skal I frelses! Kære kristne venner: Hav det i tanker når I mærker verdens jag og uro omkring jer og når I mærker, at den trænger sig på hos jer.

Jeg vil slutte med et ord af Jesus selv: "Kom til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet; så skal I finde hvile for jeres sjæle."

AN.