• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

Når du og jeg har taget imod Jesus i vores hjerter, bedt ham om at tilgive os vores synd, og rense os fra al urent, hvad så?? Hvor går jeg hen nu? Hvad er så meningen med mit liv? Spørgsmål som er relevant både i et ungt liv, men også for os som er ældre.  Ligegyldigt om du er frelst indenfor en måned eller har været frelst i mange år. Jesus har tilgivet dig og mig for vores syndere, men har Jesus fået vort liv også?

 Jeg vil med mange bibelvers beskrive hvad der står i Guds Ord om Guds formål med korset.  Den nye pagt. En pagt det er en kontrakt/en aftale med betingelser. En pagt lavet mellem 2 . Betingelserne er at de skal begge være troværdige, være i stand til at overholde og opfylde betingelserne. Nogen man kan regne med, for at skrive det letforståeligt.  Gud kunne ikke lave en pagt med os mennesker, for vi kan ikke overholde den. Og vi kan ikke opfylde den pagt. Gud fandt selv vores mellemmand for pagten. Han skulle være rig. Rig på nåde, og være istand til at betale gælden. Han skulle være fyldt af Guds Hellige Ånd for at kunne det. Derfor sendte Gud sin egen søn Jesus Kristus. Jesus Kristus er vores mellemmand til Gud og han har sagt på korset: "Det er fuldbragt".  Der er nu banet en vej til Gud gennem Jesus Kristus så vi kan blive forligt med Gud. Få fred med Gud og fra Gud. Gud er Hellig og vi må blive og være hellige for at kunne være sammen med Gud. Og være helliget Ham. Helliget er overgivet helt med hele vort liv til Ham.

Johannes første brev kap 2 vers  12- 13:
Jeg skriver til jer, børnlille, fordi jeres synder er tilgivet jer for hans navns skyld. Jeg skriver til jer, I fædre, fordi I kender ham, som er fra begyndelsen. Jeg skriver til jer, I unge, fordi I har sejret over den Onde.

Johannes skriver her til os som først er kommet til Jesus, børnlille… Unge, og derefter fædre. Vi modnes i vores trosliv, og starter som børn. Men alle er vi tilgivet vore synder, når vi kommer til Jesus med dem. Man kan være 20 år og fuldmoden i kristus, og være 85 år og ikke kende Jesus. Her er det ikke alderen det kommer an på. Begyndelses grundlaget er at tage imod Jesus som sin frelser.  Johannes skriver til fædrene, de som kender ham fra begyndelsen..

1 mosebog (den allerførste side i bibelen) starter med: "I begyndelsen"..

Hvad var så Guds oprindelige plan fra begyndelsen, I begyndelsen ? Hvad er Guds tanker med os mennesker?

1 mosebog kap 2 vers 15:
"Derpå tog Gud HERREN Adam (menneske) og satte ham i Edens have til at dyrke og vogte den."

Gud indsatte (tog), et kald (du skal dyrke og vogte), og en placering (Edens have). Det er heller ikke uvæsentligt at HERREN er skrevet med stort i bibelen. Det er fordi han er Skaberen, Almægtig og Konge. Den første og den sidste. Alfa og Omega.

Paulus brev til kolossenserne kap 1 vers 16:
"thi i ham skabtes alt i Himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, hvad enten det er tronengle eller herskere eller magter eller myndigheder; alt er skabt VED ham og TIL ham".

I johannes åbenbaringen kap 4 vers 11 :
"Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få æren og prisen og magten; thi du har skabt alle ting, og de blev til og blev skabt, fordi det var din vilje".

Så vi (os mennesket) er skabt til et højere formål . Det er Guds vilje. Korset (Golgatha) er der for at bringe os FRA vores egen måde, vore egne veje og tilbage til Guds veje og Guds formål. For at kunne dette måtte Jesus dø for os på korset.

I Esajas 53 vers 6:
"Vi for alle vild som får, vi vendte os hver sin vej, men HERREN lod falde på ham (Jesus) den skyld, der lå på os alle".

Alle har syndet, der er ingen uden synd. Og vi kan ikke give andre skylden, eller finde på undskyldninger for det.

Paulus brev til Romerne kap 11 vers 36:
"Thi AF ham og VED ham og TIL ham er alt; ham tilhører æren i evighed. Amen. ".

Alt kommer fra Gud. Det er ikke kun fra ham, det er også igennem ham og til ham og ikke mindst for ham. Derfor bør vi læse Paulus brev til romerne kap 12 vers 1 i sammenhæng med det forrige vers:
"Så formaner jeg jer da, brødre! Ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende, helligt, Guds velbehageligt offer; dette er jeres åndelige gudsdyrkelse".

Hvorfor døde Jesus på korset

Vi kan have et egoistisk syn på korset. Fra fødsel af er vi selviske.. små børn er små egoister, og det fortsætter i voksen årene mange gange. Hvad har Jesus gjort for mig? Han har taget min synd så JEG kan komme i himmelen (få et evigt liv).  Det er SANDT.  Gud er ikke interesseret i din synd, den har han smidt i glemslens hav, han vil have DIG og MIG. HELE dig og mig. Synden har Jesus taget på sig, og det er SANDT, men Gud vil have HELE vort liv. Det var hans plan var begyndelsen.  Jesus løskøbte os fra al lovløshed,vi bekender vor synd,  vi får fred med Gud og fra Gud, vi går fra mørke til lys,  og så vil Gud rense sig et ejendomsfolk.  SIT FOLK. Det er Guds intentioner, at skabe sig et folk til sig selv. Et folk der vil gøre hans vilje og være ham til behag ved at elske ham af hele hjertet, hele sindet og hele din sjæl. 

Paulus brev til Titus kap 2 vers 14:
"han, som hengav sig selv for os for at løskøbe os fra al lovløshed og rense sig et ejendomsfolk, der er ivrige efter at gøre gode gerninger".

Paulus brev til romerne kap 14 vers 7+8+9:
"Thi ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; thi når vi lever, lever vi FOR Herren, og når vi dør, dør vi FOR Herre; vi hører altså Herren til, hvad enten vi lever eller dør. Derfor var det jo, Kristus døde og blev levende, for at han skulle blive Herre både over levende og døde."

Paulus andet brev til korinterne kap 5 vers 15:
"og han (Jesus) døde i alles sted, for at de, der lever, ikke mere skal leve for sig selv, men for ham, som døde og opstod for dem".

Så korset gør en radikal ændring i formålet med vore liv.

Johannes åbenbaringen kap 5 vers 9:
"og de sang en ny sang: Værdig er du til at tage bogrullen og bryde dens segl, thi slagtet blev du (Jesus), og med dit blod har du TIL Gud købt mennesker af alle stammer og tungemål og folk og folkeslag".

Paulus første brev til korinterne kap 6 vers 19 og 20:
"Eller ved I ikke, at jeres legemer er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som i har fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv? I er jo købt og prisen betalt; ær derfor Gud i jeres legeme."

Hvis vi på den ene side siger (Beder) til Jesus og siger: Jesus jeg behøver dig i mit liv, jeg har brug for frelse, renselse, men så fornægter at Gud må få første pladsen, at der må stå HERRE i vore liv og over vor liv, så er det ikke en hel overgivelse. Vi siger det måske ikke med ord, men viser det i den måde vi lever på… det er tankevækkende, når  Herren siger:" dine læber har mange ord, men dit hjerte er langt væk fra mig"-

Jakobs brev kap 4 vers 13 og 14:
"Og nu I, som siger; I dag eller i morgen vil vi rejse til den eller den by og blive der et år og handle og tjene penge. I kender jo ikke dagen i morgen. Hvordan er jeres liv? I er jo en damp, som ses en liden stund og så forsvinder".

Alle de planer vi har, ønsker måske drømme om det ene eller det andet.. Livet og tiden går så hurtig. Vi må ikke se på Gud som én stor mand der kigger ned på os for at straffe hver ting vi bevæger os i, eller siger: Han er kærlighed. Han er ikke bare en kærlig Gud, men han ER kærlighed. Han er en God Gud. Og vil dig og mig alt godt. Når vi har taget imod Jesus som vores frelser må vi fødes på ny, som kun Helligånden kan gøre inden i os. Så kan vi blive Guds ejendomsfolk som kan gøre gode gerninger efter hans vilje. Være vidner for ham. Han kan tage os og sætte os et sted og der uføre  gerninger  efter hans vilje. Som der står i begyndelsen.


skrevet af Helle