• Full width image
  Blåkildekirken
  Et fællesskab hvor budskabet om Jesus forkyndes.
  Læs mere
 • Left content image
  Blåkildekirken
  Vil du høre mere om Jesus?
  Du meget velkommen søndag kl.11:00 Læs mere
 • Right Image
  Blåkildekirken
  Et unikt fællesskab - kom og bliv sat i brandLæs mere

Jeg har haft lidt svært ved at forstå, hvad det betyder at være "åben" for noget.. "Du må være åben for Guds Hellige Ånds renselse" eksempelvis. Hvordan gør man så det? Det kan du som har været i kirke i flere år nok nemt forklare, men jeg har ikke en fortid som kirkegænger, så jeg har bedt Jesus hjælpe mig. Jeg værdsætter Hans mening om sit eget ord først og fremmest, fordi Bibelen er inspireret af Guds Ånd, og så må bibelen også åbenbares af Guds Ånd. Dette er blevet åbnet for mig over længere tid, så det er ikke noget nyt lige her og nu, men taknemmelig til Jesus det er jeg for at må se det.

Jeg værdsætter at høre taler/prædikener om Jesus. Jeg følger med ved siden af og slår op i bibelen (om det nu passer, det jeg hører). Det er ikke alt der skal høres, er jeg ret sikker på, men for at forstå det må vi have Helligånden til at regulerer disse ting i vores hjerte. Jeg ved fra bibelen der står om vores legeme at vi er et tempel for Helligånden. Guds Ånd.

Præcist som hjemme, når vi kommer hjem lukker vi døren og låser for at der ikke skal komme andre ind, så har vi en dør i hjertet som der skal åbnes for og lukkes igen. Når vi tager imod Jesus i vores hjerte, så modtager vi af Ham Helligånden som har en gerning at udføre i vores hjerter. Han er en gave fra Gud. Han har til opgave blandt andet at rense ud i huset, for at Herredømmet må gå over til Jesus.

Porten i templet

Jeg deler her fra det gamle testamente i bibelen. 2 Krønikebog kap 29:

Ezekias var 25 år gammel da han blev konge. Han kom til at herske i Jerusalem i 29 år. Han overtog kongedømmet efter sin far Akaz som var en ond, ond konge. Ezekias havde ikke ham at se op til som en god konge. Der står om Ezekias at han var en god konge, som gjorde hvad der var ret i Herrens øjne, ganske som hans fader David. Det var ham Ezekias havde at se op til.

Kong Akaz havde lukket HERRENS hus porte og lavede altre ved alle byens hjørner. Han krænkede således Herren sine fædres Gud på denne måde også.

Det allerførste Ezekias gør i sit første regerings år, i den første måned, er at han lader Herrens hus` porte åbne og sætter portene i stand. Han ville sætte templet i stand igen som det var Guds oprindelige plan med templet. 

Overført til nutid, så har vi Helligånden i vores tempel (legeme), som fortæller vores samvittighed også, at der er noget vi skal lukke ned for, lukke dørene for, og der er noget der skal åbnes for. Jesus siger i bibelen: Se jeg står for døren og banker".. Derfor må vi lukke op for Jesus, for at Han kan dele med os. Han har noget at sige til dig og mig. Når vi kommer til erkendelse, og bekendelse af synd så vil vi gerne sige til Jesus forlad mig mine synder, jeg vil gerne være ren, så flytter Han ind og rydder ud. Her gælder det at være ærlig og ikke forsøge at skjule noget for Jesus. Han ser alt alligevel. Men der er én (anklager, djævelen), som vil fortælle dig, at det ikke betyder noget med en lille synd.. HUSK han var den der fortalte den første løgn i bibelen: I skal ingenlunde dø.. Og har Gud virkelig sagt?.. Jo vi skal fortælle Jesus alt og få alt frem i det åbne så vil han rense og fjerne hvad der ikke skal være i vores hjerter.

Dernæst kalder Ezekias Levitterne til sig og siger til dem: få det urene ud af helligdommen. Vore fædre var troløse og gjorde hvad der var ondt i HERREN vor Guds øjne, de forlod ham, idet de vendte ansigtet bort fra Herrens bolig og vendte den ryggen. De lukkede forhallens porte, slukkede lamperne, brændte ikke røgelse og bragte ikke ofre i helligdommen.

Det er næsten som at læse om menigheden i Efesus fra Johannes Åbenbaringen. De havde svigtet deres første kærlighed. Ikke mistet, men forladt/svigtet. Når man forlader sin første kærlighed som er Jesus, så kommer man heller ikke i Kirken/Menigheden mere.. og vender den ryggen..Hvis du eksempelvis tænker eller siger: "Jeg får ikke noget ud af at gå til møde" så  er fordi man ikke har et forhold til Ham længere… Lamperne havde til formål at lyse på det, der var foran. Bordet med skuebrødene.. I bibelen står der også at Guds ord er vort daglige brød. Men uden Åndens åbenbarelse og lys over det, uden den første kærlighed, så er det bare en bog.. Tiden i bøn og tilbedelse som er billede på røgelse og ofre er der ikke længere..når den første kærlighed ikke længere er tilstede..

Præsterne gik ind i det indre af Herrens hus for at rense det og alt det urene, de fandt i Herrens tempel, bragte de ud i Herrens hus` forgård, for at bringe det ud i Kedrons dal. På den 16 dag i den første måned var de færdige med at udrydde det urene.

Det viser sig at renselse ikke foregår på én dag, men er en daglig fornyelses proces i samfundet med Jesus. At vi må sige JA til at vi skal renses helt inderst også de steder hvor vi ikke selv kender til det. Jeremias siger hjertet er sygt, hvem kender det? Det gør Jesus fuldt ud. Jesus kender os. Han ved hvad vi tænker, før vi får det sagt. Vi er gennemsigte for Ham. Helligånden gør bare ikke noget i dig eller mig uden vores samarbejde. Vi kan godt sige NEJ til renselse, men så kan vi ikke være sammen Jesus. Gud er Hellig og derfor skal vi også være det, for at være sammen med Ham i evighedernes evighed. Jeg siger JA til renselse fuldt ud. Jeg siger JA til at være åben overfor Guds Hellige Ånds ledelse i mit liv. Det håber jeg du også gørJ. Når vi bliver forliget med Gud så er der banet en vej for os til Gud gennem Jesus kristus. Det der også er blevet virkeligt for mig, er at Gud har en banet vej TIL OS. J


skrevet af Helle